Annons

Annons

Sitewide generic

Visma budar på Fortnox

Ligger på 24 kronor per aktie och 8:66 kronor per teckningsoption. Men storägaren Olof Hallrup motsätter sig budet.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1.496 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Vismas bud innebär en premie om cirka 52 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 15:78 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av erbjudandet.

Men storägaren Olof Hallrup motsätter sig budet. Han äger cirka 23 procent av aktierna i Fortnox. Budet är villkorat en acceptansgrad om över 50 procent. Acceptperioden i erbjudandet beräknas inledas runt den 31 mars 2016 och avslutas omkring den 21 april 2016.

Annons

Annons

Visma äger dock inte några aktier i Fortnox och förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av budvillkoren, inklusive att, fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Visma ägs i dagsläget av investmentbolagen Cinven, HgCapital och KKR, samt av ledning och nyckelpersonal.

"Rensat för ett positivt aktiveringsnetto gjorde Fortnox ett resultat strax över break-even under 2015. Dock är kostnadsmassan i stort sett volymoberoende vilket talar för klart bättre marginaler vid fortsatt tillväxt. Dock krävs sannolikt också framgent nyinvesteringar i produkter och därmed även höga aktiveringar för att behålla god tillväxt", skriver fondkommissionär Remium, i en analytikerkommentar till budet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons