Annons

Annons

Sitewide generic

"Vi fyller gapet"

Söderberg & Partners vd och koncernchef Gustaf Rentzhog om bolagets nordiska expansion.

Efter att på bara tio år ha etablerat sig som en dominerande aktör på den svenska marknaden valde Söderberg & Partners för drygt ett år sedan att expandera sin verksamhet. Målet var att erövra hela Norden, och man är redan på god väg.

Idag står det klart att bolaget förvärvar 51 procent av danska Ensure Pensionsmægler, ett förvärv som – i kombination med det tidigare partnerskapet med Dahlberg Assurance Brokers – innebär att Söderberg & Partners redan nu är den tredje största försäkringsförmedlaren inom tjänstepension i Danmark.

– Vi har satt upp och utvecklat en teknologi för den danska marknaden som inte har funnits där tidigare. I Danmark har man tidigare träffat individer en gång och sen pratat försäkringssituation men inte finansiell rådgivning. Precis så var det i Sverige för en tid sedan, innan vi utvecklade den marknaden och förde in att man också hjälper individer med finansiell rådgivning. Nu gör vi exakt samma sak i Danmark. Så vi har i Danmark byggt ett moderbolag i toppen med all teknologi och sen så har vi även, för att få en kick-start, köpt in 51 procent av Ensure, säger Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef på Söderberg & Partners, till Realtid.se.

Annons

Annons

Gustaf Rentzhog är glad över utvecklingen i just Danmark, där man på kort tid har lyckats bli en aktör att räkna med.

– Sedan tidigare har ju Dahlberg anslutit och det har också anslutit ett team från en av de tre stora amerikanerna, och det är fler på väg kan jag säga. Det växer snabbt där nere, säger han.

Hur går den nordiska expansionen generellt sett?

– Den har gått väldigt bra. Vi ligger till och med bättre till än planerat. I Norge tror vi att vi under innevarande år kommer att bli den näst största aktören. Det ser ut som att vår affärsmodell, och de lokala varianter som vi har skapat i Norge, Danmark och Finland, fungerar. I de här länderna har man inte utvecklat rådgivningsmarknaden tillräckligt mycket vad gäller systemstöd, beslutsstöd och analyssystem. Så när vi fyller det gapet ger det full effekt, rådgivningen blir bättre helt enkelt. Och då vinner vi också marknadsandelar och stärker den organiska tillväxten.

Planerar ni att gå in på några nya marknader utöver de nordiska?

– Ja, långsiktigt gör vi det. Men de närmsta åren kommer fokus ligga på de nordiska marknaderna, där vi vill nå en position som nummer ett i alla våra grannländer, precis som vi har i Sverige.

Om den nordiska satsningen faller väl ut ser Gustaf Rentzhog inga begränsningar för hur långt Söderberg & Partners affärsmodell kan bära. Till och med de globala försäkringsjättarna bör känna sig hotade menar han.

– Ytterst konkurrerar man i de här tre länderna (Danmark, Norge och Finland, reds anm) med de globala amerikanska jättarna. Det som är lite fascinerande är att det i Sverige inte ser ut så. Vi är nummer ett inom både sak och liv i Sverige. Därtill har vi nått stora framgångar inom traditionell Private Banking. I Danmark, Finland och Norge dominerar de amerikanska aktörerna fortfarande, men nu tar vi positioner – så vårt mål är att vara större än dem inom något år från nu, och vi har redan passerat några av dem. Det intressanta är dessutom att ifall vi har rätt, och vår modell visar sig fungera i Norden, så kommer den att fungera i många fler länder också, avslutar Gustaf Rentzhog.

I Norge har Söderberg & Partners etablering främst skett genom ett förvärv av Norwegian Broker och Norwegian Claims, landets största inhemska förmedlare. I Finland har man ingått ett partnerskap med försäkringsförmedlaren Vakuutusmeklariliike Semita Oy.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons