Annons

Annons

Sitewide generic

Urstarkt fjärde kvartal för Öresund

Slog index med råge. Investmentbolaget redovisar ett rörelseresultat på 606 miljoner kronor (202) för det fjärde kvartalet 2015.

Värdeförändringar av värdepapper blev +600 miljoner kronor (+202) och erhållna utdelningar landade på 7,5 miljoner kronor (4,1).

Nettoresultatet uppgick till 609 miljoner kronor (202), det vill säga 26,80 kronor per aktie (8,91). Substansvärdet slutade på 206 kronor (159) per aktie 31 december.

Annons

Annons

Substansvärdet ökade därmed med 14,9 procent under fjärde kvartalet. Det kan jämföras med SIX Return Index som steg med 6,3 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kronor (7,50) för helåret 2015.

Koncernens resultat för helhåret 2015 uppgick till 1.250 miljoner (716), vilket motsvarar 54,99 (31,49) kronor per aktie. Resultatposternavärdeförändring värdepapperrespektive erhållna utdelningar blev 1.113 miljoner (583)respektive 143 miljoner (135).

Under årets andra kvartal inleddes en frivillig likvidationsprocess av det helägda dotterföretaget Ven Latipac AB som tidigare hette Ven Capital AB. Under fjärde kvartalet 2015 avslutades likvidationen. Likvidationsresultatet uppgick till 4 miljoner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons