Annons

Annons

Sitewide generic

United Bankers redovisar starkt resultat

Finska koncernen vill fortsätta växa genom förvärv men varnar för osäkerhet på marknaden.

 

Finska United Bankers redovisar tillväxt under 2015, även om årets andra halva mattades av något, framgår det av koncernens bokslut.

Koncernen redovisade förra året sin högsta omsättning, antal kunder och förvalatade kapital någonsin, säger vd Patrick Anderson i vd-ordet. Rörelsevinsten var också det högsta i bolagets historia.

Däremot har en instabil marknad i början av året gjort verksamhetsmiljön mer krävande och det försvårar ökningen av det förvaltade kapitalet och nya kunder.

Annons

Annons

"På grund av det negativa marknadsläget bedömer Bolaget att resultatet för årets första halvår kommer att klart sjunka från fjolårets resultat jämfört med motsvarande period år 2015. Om marknadsläget normaliseras bedöms Bolagets tillväxtutsikter på lång sikt fortsättningsvis vara gynnsamma", säger han i vd-ordet.

Koncernens omsättning under helårsperioden uppgick till 27,4 miljoner euro en ökning från föregående års 20,4 miljoner. Det motsvarar en tillväxt om 34,3 procent.
Periodens vinst var 3,6 miljoner euro, en ökning med 71,8 procent.

United Bankers fondbolag växte också under 2015, enligt bokslutet. Fondkapitalet steg med 21,2 procent till 589 miljoner euro och nettoteckningar i fonder uppgick till 72 miljoner euro. Koncernen har stort fokus på realtillgångar som tillgångsklass och det väckte intresse på grund av den låga räntenivån.

"Räntenivån och osäkerheten på aktiemarknaden uppmuntrade investerarna att söka placeringsobjekt med jämnt kassaflöde samt stabil utveckling. Fastighets-, infrastruktur- och skogsplaceringar hör till koncernens strategiska tyngdpunkter såväl i fonder, kapitalförvaltning som i kapitalfondverksamheten", framgår det av bokslutet.

I Sverige startade koncernens filial UB Asset Management sin kapitalförvaltningsverksamhet i början av 2015. Ett AIFM-tillstånd erhölls också i maj av UB Fondbolag vilket innebär att bolaget kan förvalta alternativa investeringsfonder.
­

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons