Annons

Annons

Sitewide generic

Toppförvaltare: Många underskattar USA

Aberdeen Asset Managements Richard Dunbar tror USA och Europa visar vägen 2016.

Penningåtgärder från centralbanker och de vågor av likviditet de skapat världen över har varit nyckeltema på investeringsmarknaderna de senaste åren och inget pekar på att trenden vänder snart.

Den åsikten uttrycker Aberdeen Asset Managements vice chef för globala strategier Richard Dunbar, som påpekar att "de monetära impulsernas ebb och flod kommer fortsätta att driva marknaderna upp och ner".

– Årets inledning har påmint oss, om vi nu behövde påminnas, att Kina återigen blir fokus för alla investerares uppmärksamhet. Med tanke på den ekonomins skala och komplexiteten i dess ekonomiska omvandling så väntas minsta tecken på nervositet om framstegen bidra till att skrämma investerare, säger Dunbar.

Annons

Annons

Aberdeen har en lite mer positiv syn på Kinas framsteg än konsensus och tron är att det blir en god tillväxt som överraskar många.

Vad gäller den globala tillväxten tror Dunbar att både Europa och USA blir dragloken 2016.

– Vi är mer positiva om USA än majoriteten och tror att många ekonomer underskattar styrkan i den ekonomin. Tittar man tillbaka 40 år så har i stort sett varje disruptiv teknologi kommit därifrån. Jag vet inte hur fratida teknologi kommer se ut men jag misstänker att det kommer därifrån. USA har sina problem men vi har skäl att vara optimistiska.

– Gällande Europa så ser vi inte enorm tillväxt men är ganska positiva på att det blir tillväxt och att den fortsätter. De senaste PMI-siffrorna från Tyskland och Italien tycks peka på att en långsam återhämtning fortsätter. Det måste ses som ett gott tecken med tanke på allt Eurozonen var med om förra sommaren, säger Dunbar.

Hur placeringsstrategin ser ut nu reflekterar synen på tillväxt och därför är bolaget strategiskt överviktat i aktier, med tonvikt på Eurozonen och Japan.

Däremot intas försiktighet i obligationsmarknaden.

– Vi ser inget stort värde i till exempel statspapper. Mindre än två procents avkastning och i vissa fall negativ sådan verkar inte som en bra investeringsmöjlighet för oss. Men vi ser att ett visst värde finns i till exempel högre avkastande företagsobligationer. För några av de amerikanska och europeiska bolagen känns det som att vi får betalt för att ta kreditrisken så vi har små positioner i de marknaderna, säger han.

Fastigheter ses också positivt och har varit lönsamt både för förvaltaren och kunderna. Däremot manar Dunbar till försiktighet eftersom några av de mer esoteriska och riskfyllda tillgångarna som var populära innan finanskrisen börjat dyka upp igen. Med dessa åsyftas paketering av huslån- och skulder till exempel.

– Som vanligt är de bra investeringar tills de inte är det. Jag är sällan överraskad men att de dykt upp så snabbt igen förvånar mig. Vissa av de är bra investeringar med basen i en växande marknad men jag misstänker att folk inte gjort efterforskningar i hur man ska hantera de om tuffare tider kommer tillbaka, avslutar Dunbar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons