Annons

Annons

Sitewide generic

"Tillväxtmarknader är undervärderade"

Skagens Kristoffer Stensrud ger sin syn på den tunga starten på börsåret och var möjligheterna finns i tillväxtmarknader.

Kapitalutflödet från tillväxtmarknader är överdriven och i det långa loppet är bolagen i marknaderna kraftigt undervärderade. Det säger Kristoffer Stensrud, medgrundare av Skagen Fonder och förvaltare för fonden Skagen Kon-Tiki, i en intervju på fondbolagets nyårskonferens igår.

– Vår uppfattning är att folk är för negativt inställda. Det är lite av vad man kan kalla ETF:ernas och indexinvesteringarnas förbannelse. Det där kan man ha ett helt föredrag om men i det långa loppet är tillväxtmarknader undervärderade. Mycket av den globala tillväxten och världens innovationer kommer från den delen av världen, säger han.

Trots en svag start på världens börser ser Stensrud positivt på den globala utvecklingen och att 2016 blir bättre än vad många tror. De fallande råvarupriserna och råvarukonsumenternas ökade köpkraft tror han får en mer positiv effekt under andra och tredje kvartalet.

Annons

Annons

– Jag har aldrig varit med om att ett oljeprisfall inte varit positivt för ekonomin, säger han.

Han är heller inte orolig för Kinas tunga inledning på året med de breda nedgångarna som rapporterats. Att oron för en krasch är överdriven är Stensrud inte ensam om och i en marknadskommentar från Aberdeen Asset Management uppger chefen för kinesiska aktier Nicholas Yeo att utvecklingen öppnar möjligheter för långsiktiga investerare.

– Tillväxt på runt 7 procent är långt ifrån de tvåsiffriga tillväxtnivåer som vi är vana att se och många analytiker tror att den verkliga tillväxtsiffran är ännu lägre. Tillväxten saktas helt klart ned, men oron för en krasch är överdriven. Snarare ser vi att den saktar ner till en mer långsiktigt hållbar nivå. Aktiemarknaderna i Shanghai och Shenzen fungerar mer som kasinon med småsparare som köper på rykten och flyr så fort det finns tecken på problem. Oron på börsen kan ändå vara positiv, om det leder till att aktiepriserna i större utsträckningen återspeglar företagens verkliga värde, säger han i en marknadskommentar.

Skagens Stensrud menar också att den ekonomiska bilden i Kina är stabilare än vad många tror och att den inhemska börsen är frånkopplad både från landets fundamenta. Dessutom är inhemska aktier fortfarande övervärderade, säger han.

Det land han finner intressantast är Korea eftersom det är en råvaruimportör och väl rustat för den globala teknologiutvecklingen- och konsumtionen.

Stensruds medförvaltare i Kon-Tiki Hilde Jenssen lyfte också fram Indien som ett intressant land att ha ögonen på under en presentation vid nyårskonferensen. Enligt Jenssen beror det bland annat mycket på landets enorma tillväxt gällande mobil- och internetanvändare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons