Annons

Annons

Sitewide generic

Tar kommandot i Bure

Patrik Tigerschiöld har varit styrelseordförande i Bure sedan år 2004, och går nu in i en mer operativ roll som vd. Här är hans visioner.

– Från dess att Bure refinansierades år 2003 och var på väg att gå under, har Bure varit ett av börsens bästa bolag om man ser på totalavkastningen, säger Tigerschiöld.

– Och jag har varit ordförande i Bure sedan 2004.

Närmast har Tigerschiöld varit vd för Skanditek som nu går ihop med Bure.

Annons

Annons

Bland "nya" Bures tillgångar finns en börsportfölj på 1 miljard kronor, samt en ägarandel på 35 procent av aktiemäklarfirman Carnegie.

Aktieportföljen har förenklat följande sammansättning:

• Micronic: Ett elektronikföretag där Bure har en ägarandel på 38 procent. Bures Micronic-aktier är värda cirka 430 miljoner kronor.

• Academedia: Ett utbildningsföretag. Bures ägarandel knappt 14 procent. Bures aktier i bolaget är värda 200 miljoner kronor.

• Vitrolife: Ett medicinskt företag. Bures ägarandel 28-29 procent. Bures aktier värda 200 miljoner kronor.

• Partnertech: Tillverkar produkter åt andra. Bures ägarandel 43 procent. Bures aktier värda 160 miljoner kronor.

Därtill kommer alltså Carnegie som Bure och Altor köpte för totalt 1,5 miljarder kronor. Bures ägarandel är där 35 procent.

Tigerschiöld framhåller Academedia som paradexempel på ett bolag som byggs upp långsiktigt, i enlighet med hans tankar om Bures framtida inriktning.

– Vi jobbar med de bolag vi investerar i, för att uveckla dem.

– Vi vill hitta intressanta "icke-organiska" möjligheter.

Det betyder alltså att jobba med kompletterande företagsköp eller avyttringar.

– Vi bygger vidare på bolag, köper till verksamheter eller säljer av.

– Det är vad vi har gjort.

– Exempelvis har vi byggt upp friskole-koncernen Academedia från ingenstans.

– Nu är det Sveriges största bolag inom sin inriktning, med intäkter på 2 miljarder kronor per år.

– Det är så vi jobbar.

Partnertech har dock varit en surdeg på börsen i många år.

– Kursmässigt har det ju varit en väldigt tråkig utveckling, utan tvekan, säger Tigerschiöld.

– Så är det.

– Men vi tycker att det har hänt väldigt mycket med Partnertech sedan vi gick in som delägare där.

– Sedan är det klart att man gärna skulle ha önskat sig en bättre värdeutveckling, och inte minst resultatutveckling.

Partnertech visade förlust under andra kvartalet 2009 tyngt av konjunkturen, men lyckades kämpa sig upp till en liten vinst under tredje kvartalet 2009.

Med bolagets skrala lönsamhet över en längre tidsperiod är frågan om affärsidén håller.

– Det tror jag är lite hårt uttryckt i och för sig, säger Tigerschiöld.

– Jag är övertygad om att affärsmodellen finns där.

– Men man måste ha rätt storlek och kompetens för att driva den typen av verksamhet.

– Nu har Partnertech vuxit ganska mycket, och vi har koncentrerat verksamheten för att få ut rätt skalfördelar.

– Det är ingen tvekan om att det fortfarande med en ganska hög hastighet sker en förflyttning av produktion från Sverige och Norden, till lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien.

– Partnertech har ett antal stora kunder som utnyttjar Partnertech för det.

– Det är en affärsmodell som det ska gå att tjäna pengar på.

Partnertech har alltså numera stor tillverkning i både Östeuropa och Asien, medan bolaget tidigare mest hade tillverkning i Sverige.

– Det har skett en väldigt stor förändring av Partnertech under de senaste två åren.

Micronic har också varit något av en surdeg på börsen, men Börsveckan kom med köprekommendation av den aktien i veckans nummer.

Resonemanget handlade om att Micronic förvisso inte går så bra, men har mycket pengar i kassan och om orderingången tar fart blir det bra.

Tigerschiöld själv hänvisar till en ny analys om Micronic gjord av Ålandsbanken.

Bures aktiepost i Micronic kommer från att bolaget Mydata såldes in till Micronic mot betalning med Micronic-aktier.

Det var sommaren 2009.

– Micronics senaste resultatrapport är väldigt belastad av engångskostnader, säger Tigerschiöld.

– Och sedan var det en svårläst rapport eftersom Mydata bara fanns med under andra halvåret 2009 och inte det första.

Är det hög risk i Micronic om man ser på tidigare upp- och nedgångar för bolaget?

– Det är inte en hög finansiell risk [det vill säga bolaget har inte stora skulder, utan i stället en stor kassa].

– Men det finns en hög teknisk risk med Micronic.

– Bolaget ligger i framkanten inom några av de mest konkurrensutsatta och spännande industriella nischer som finns.

– Det är ett otroligt intressant bolag med en världsledande teknologi.

– Delvis slåss de mot jätteföretag, men delvis har de en unik egen position.

– Vi tycker att Micronic är ett väldigt intressant bolag.

Frågan är nu om Bure avser att behålla sina stora ägarandelar i bolag som Partnertech och Micronic, eller om Tigerschiöld jobbar på att få dessa bolag uppköpta av andra.

– Vi gör generellt successivt olika transaktioner.

– Det brukar väl bli 1-2 affärer om året.

– Så har det varit under en ganska lång period.

– Vi försöker att utveckla bolagen, men ser vi att de har bättre ägare någon annanstans som kan ta fram synergier eller så, så får vi se på sådana lösningar.

Jobbar ni aktivt på att hitta uppköpare?

– Nej, och sedan är ju alla börsnoterade bolag till salu på börsen varje dag.

Får ni propåer från företag som vill köpa era bolag?

– Så kan man inte resonera.

– Det går inte att bedriva vår verksamhet så.

Vitrolife med bland annat fertilitetsbehandlingar som affärsidé, är en pärla i portföljen enligt Tigerschiöld.

– Det är ett väldigt lönsamt bolag med bra tillväxt.

Köpet av den tidigare skandalomsusade aktiemäklarfirman Carnegie presenterades och slutfördes av Altor och Bure under första halvåret 2009.

Har ni haft ett jättejobb med Carnegie efter det?

– Vi jobbar med alla våra bolag.

– I Carnegie har vi gjort en massa olika saker.

Bures egen resultatrapport för fjärde kvartalet 2009 offentliggörs den 8 mars.

Medan aktieporftöljen och Carnegie-ägarandelen finns på tillgångssidan i Bures balansräkning, så är skuldsidan nästan tom.

– Vi har ingen belåning, säger Tigerschiöld.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons