Annons

Annons

Nordea-flytt

LO-förbundet Elektrikerna har flyttat hela sitt kapital från Nordea till Handelsbanken. Fackförbundets beslut att flytta de 295 miljonerna kom som en reaktion på Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor till Finland.

 

Nordea Bank publicerar information, i form av ett prospekt, om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att flytta moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Efter nästan 30 år hos SEB har Isabelle Cassel tagit steget över till konkurrenten Nordea och posten som Sverigechef för corporate & investment banking. Målet är att bli nummer ett i Sverige på företagssidan.

Sverige kommer ha ett stort banksystem även om Nordea flyttar huvudkontoret till Finland, och det finns sårbarheter kopplade till det svenska banksystemets storlek och koncentration, skriver Riksbanken i stabilitetsrapporten.

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör i nuläget den största risken för den svenska ekonomin. Det är därför viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

LO-förbundens ilska över Nordeas flyttplaner är stor. De flesta har inlett processer för att byta bank och flytta tillgångarna som ligger placerade där. Och nu påverkas också bankens varumärke.

Fackförbundet Kommunal följer Transport och Handels och lämnar nu Nordea efter bankens beslut att flytta huvudkontoret till Helsingfors.

Nordeas besked om att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors är oroande. Det menar Civilekonomernas förhandlingschef Mikael Andersson. "Stockholm tappar positionen som finansiellt centrum i Norden", säger han.

Bakom Nordeas flytt till Finland ligger frågan om den enorma storleken på bankernas derivataffärer, och de risker som de medför vid nästa kris för bankerna och det finansiella systemet. Jämfört med dessa är den svenska bankräddningsfonden och dess avgifter försumbara. Nu måste diskussionen om en uppdelning av bankerna upp på bordet, skriver Mats Lönnerblad, författare och skribent i finansrätt, och Ulf Sandmark, civilekonom och journalist.

Sidor