Annons

Annons

Investor

Under de första nio månaderna 2017 ökade Investors justerade substansvärde med 14 procent. Det visar investmentbolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. Investmentbolaget mottog också en miljardutdelning från Mölnlycke.

Investor har under det tredje kvartalet köpt 24 miljoner B-aktier i Ericsson, en investering värd cirka 1,2 miljarder kronor.

Investmentbolaget Investor har klivit av ägandet i bioteknikbolaget Active Biotech, framgår av delårsrapporten. Inom Patricia Industries uppgick omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 11 procent under andra kvartalet.

Investor bokför för första gången Patricia Industries till marknadsvärden. Baserat på dessa uppgår det totala värdet på Patricia Industries, exklusive kassan, till 97 miljarder kronor.

Investor ska från och med nästa kvartalsrapport börja rapportera bedömda marknadsvärden för sina större helägda dotterbolag. Dagens redovisning bygger på betydligt lägre bokförda värden.

Investors vd Johan Forssell avböjer omval till Saabs styrelse, istället föreslås Daniel Nodhäll, ansvarig för noterade kärninvesteringar på Investor som ledamot.

Sidor