Annons

Annons

Deutsche Asset Management

Med mindre än en vecka kvar avfärdas det tyska parlamentsvalet som en icke-händelse. Att apatin från finansmarknaden består är en ganska sannolik utveckling av en valrörelse som varit sällsynt tråkigt, även med tyska mått mätt. Exakt hur stor chansen är att ointresset består blir emellertid överraskande svårt att sia om, skriver Stefan Kreuzkamp, investeringschef, Deutsche Asset Management.

Deutsche Asset Management vässar klorna inför den kommande introduktionen och byter namn på sina ETF:er och ETC:er. Hädanefter kommer alla att handlas under ett enda varumärke, Xtrackers.

Penningpolitiken är förbrukad, menar Deutsche Asset Managements analyschef. Dessutom tror han att aktiemarknaden nått en mogen fas och att tillväxten därför blir svagare.

Det darriga marknadsklimatet lockar investerare till konvertibler. Tillgångsslaget erbjuder skydd mot nedgångar till priset av en minskad uppsida. 

I december lanserade Deutsche Asset Management strategisk beta-ETF:er med fokus på Eurozonen. Nu går banken vidare med kvalitetsviktade obligationsprodukter i tillväxtmarknader.