Annons

Annons

Sitewide generic

Svagt fjärde kvartal för Swedbank

UPPDATERAD Resultatet försämrades med 3 procent under perioden. Utdelning på 10,70 kronor per aktie.

För helhåret 2015 blev resultatet efter skatt 15,7 miljarder kronor (16,5). Fjärde kvartalets resultat sjönk med tre procent till 3.813 miljoner kronor (3.928), jämfört med det tredje kvartalet. Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar blev 5.218 miljoner kronor (5.355).

– Fallande råvarupriser, stark ekonomisk utveckling i USA och Sverige samt fortsatt osäkerhet i tillväxtekonomierna präglade årets sista kvarta. Detta ledde till prognosrevideringar och marknadsvolatilitet. Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta för första gången sedan 2006. Riksbanken behöll reporäntan på den negativa nivån 0,35 procent, skriver Swedbank vd Michael Wolf, i en kommentar till rapporten.

Annons

Annons

Däremot ökade intäkterna med 2 procent till 9.457 miljoner (9.234). Räntenettot minskade dock med 1 procent till 5.759 miljoner (5.811).

"Orsaken var främst lägre räntonetto i Group Treasury, inom Koncernfunktioner & Övrigt;

bland annat till fölhd av att tidigare tagna postioner förfallit", framgår det av rapporten.

Provisionsnettot landade på 2.877 miljoner, vilket i stort sett är i linje med motsvarande kvartal 2014. Kreditförlusterna uppgick till 399 miljoner och ökade därmed kraftigt från 130 miljoner i tredje kvartalet.

– Kreditförlusterna ökade något under kvartalet, till följd av reserveringar hänförliga till enskilda engagemang, men fortsatte sammantaget att vara på en låg nivå. Den låga

risken i banken bekräftades genom en höjning av kreditbetyget från S&P till AA, skriver Wolf.

I enlighet med bankens utdelningspolicy delar man ut 75 procent av vinsten. Styrelsen föreslår en utdelning på 10,70 kronor (11,35) per aktie för 2015.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons