Annons

Annons

Sitewide generic

Succé för God Fond

Stefan Krook har på bara ett år lyckats få in hundratals miljoner kronor till aktiefonden, fått bättre avkastning än index, och vinst i fondbolaget att ge till välgörenhet.

Det berättar Krook för Realtid.se.

Gratulerar!

– Tackar, säger han.

Annons

Annons

– I och för sig vill man väl alltid att vår tillväxt ska vara ännu snabbare.

– Men om utomstående betraktare tycker det går bra för oss, så är vi nöjda med det.

Aktiefonden God Fond kom igång våren 2009, då investerade betalade in 300-400 miljoner kronor till fonden.

Med den värdeförändring samt in- och uttag det varit i fonden sedan dess, finns det i dagsläget ett kapital på över 500 miljoner kronor i God Fond.

Värdeökningen har totalt sett varit nästan 30 procent sedan starten, och under 2009 var värdeförändringen över 2 procent bättre än index även efter avdrag för avgifter.

– Det är fantastiskt, säger Krook.

God Fond är en aktiefond som får investera i aktier över hela världen.

Utgångspunkten är att 50 procent av kapitalet ska investeras i svenska aktier, 40 procent i aktier i den övriga utvecklade världen, och 10 procent på tillväxtmarknader.

Mehran Farshid är ansvarig förvaltare, och han tillsammans med Krook får besluta om små avvikelser från dessa andelar.

Om Farschid, Krook och God Fonds styrelseordförande är överens, så får avvikelser sker med upp till 5 procentenheter.

Och för att avvikelser därutöver ska få ske, måste hela God Fonds styrelse godkänna det.

I styrelsen sitter Catellas gamla chef Johan Björklund, H&M:s vd Karl-Johan Persson, och Vinge-advokaten Johan Winnerblad.

– Just nu har vi en mindre övervikt mot tillväxtmarknader och undervikt mot Europa, säger Krook.

– Men det är inte huvudpoängen med vår fond att vi skall göra en massa aktiva beslut utan snarare att man får en bra, riskspridd aktieexponering mot hela världen till en låg kostnad

God Fond har valt att investera sitt kapital via andra fonder, varav den del som är placerad i Sverige är placerad i indexfonder med etisk inriktning hos Handelsbanken och SEB.

För den delen som avser den utvecklade världen har God Fond vad gäller USA investerat i en indexfond med etisk inriktning som Öhman har.

För tillväxtmarknaderna har God Fond investerat i en fond som brittiska banken Schroders har.

Till skillnad från övriga fonder, är Schroder-fonden inte en indexfond men har ändå en stor riskspridning med aktier i 700-800 bolag.

God Fonds årliga fondavgift uppgår till 0,85 procent av fondkapitalet.

– Och den siffran inkluderar avgifterna i de fonder vi i vår tur investerar i, understryker Krook.

Tanken med God Fond är att om fondbolaget visar vinst, ska en andel av vinsten gå till välgörenhetsorganisationer där kunderna (investerarna) får rösta fram vilka organisationer som ska få pengarna.

Och trots att det bara var första året för fonden, så blev det vinst direkt.

Även om vinsten inte var så stor (drygt 200.000 kronor), så beslutades att hela den skulle gå till välgörenhet. [Obs att det inte är vinsten i bemärkelsen fondens värdeökning som går till välgörenhet, utan resultatet i det separata fondbolag som sköter fonden administrativt.]

Enligt kundernas val gick den största delen av pengarna till organisationen Hand-in-hands som ger utbildning till indiska kvinnor som förberedelse för att bli egenföretagare med hjälp av mikrolån.

Ni är inte rädda för att folk ska tappa förtroendet för välgörenhetsorganisationer efter skandalen kring Röda Korset?

– Det som har hänt med Röda Korset är skittråkigt.

– Vi för vår del har inte samarbetat med Röda Korset, men det som har hänt är tråkigt oavsett.

Krook understryker att det inte stämmer som det har stått i läsarkommentarer på nätet att han skulle ta ut jättelöner från God Fond.

– Jag har tagit ut en årslön på 90.000 kronor. Det är allt.

– Orsaken till att God Fond kunde visa vinst första året, var att jag och några andra har arbetat ideellt med det här.

Krook är även aktiv med elbolaget God El, som också drivs efter liknande principer som God Fond.

Både God Fond och God El ägs av stiftelsen Good Cause.

– Och i God El tog jag inte ut någon lön alls i fjol, säger Krook.

Vad kan du leva på då?

– Jag har en god ekonomi.

Krook var tidigare med och startade telekombolaget Glocalnet som senare såldes till Telenor.

God El har nu kommit upp i 90.000 kunder som ger intäkter på 350 miljoner kronor per år.

Affärsidén är att kundens elpris är detsamma som God Els inköpspris.

Det enda är att kunden betalar en månadsavgift på 29-79 kronor.

Totalt lyckades God El tjäna en vinst i fjol så att 3,5 miljoner kronor därifrån kunde skänkas till välgörande ändamål.

Nu är nästa mål för God El att öka till 100.000 kunder.

Som marknadsföringskampanj är personalen ute på gator, torg och i köpcentra för att berätta om God El.

När God Fond startade kom huvuddelen av fondens kapital från ett fåtal inledande investerare kallade "Good Founding Investors".

– Den absoluta merparten av det inledande kapitalet kom från större investerare.

Först i år har småsparare lättare kunnat investera i fonden via distributionskanaler som Folksam och Nordnet.

– Vi har själva haft strategin att först försöka komma till ”kritisk massa” med 500 miljoner kronor i förvaltat kapital, och sedan försöka bli ”de många svenskarnas fondbolag” i steg 2. Det steget är bara precis påbörjat, säger Krook.

Bland de första, större investerarna i God Fond fanns Stefan och Karl-Johan Persson från H&M:s ägarfamilj.

Och H&M-aktien är det enskilt största aktieinnehavet i God Fond.

– Men det är bara för att H&M är största börsnoterade bolaget i Sverige och att vi har cirka hälften av portföljen i svenska aktier, säger Krook.

– Familjen Persson har inte haft något inflytande över det.

Krook själv är även stor investerare i fonden.

God Fond och God El har vidtagit ett antal åtgärder för att undvika att välgörenhetspengarna skänks till organisationer som drabbas av Röda Korset-syndromet där vd Johan af Donner spenderade stora belopp på lyxkonsumtion.

God Fond och God El har haft några grundkrav för välgörenhetsorganisationer:

1) Det ska vara organisationer som är icke-religiösa och icke-politiska i sin välgörenhetsgärning

2) Medlem av FRII (insamlingsorganisationernas branschorganisation). Att man är medlem innebär bla att man haft 90-konto i 3 år och därmed hunnit bli granskad av SFI (stiftelsen för insamlingskontroll).

3) Utöver detta är huvudkriteriet enligt Stefan Krook att kunderna (som styr hela välgörenhetsfördelningen genom sina val) vill stödja en organisation.

– Men som bekant finns inga garantier för att allt kommer gå fram till ändamålen - trots granskning och kundval, säger Krook.

– Jag vill dock påpeka igen att vi inte samarbetar med Röda Korset.

– Vi har inte ändrat våra kriterier efter Röda Korset-turerna.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons