Annons

Annons

Sitewide generic

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Vegard_S_Odin_534.jpg

Vegard Søraunet, är senior portföljförvaltare för ODIN Sverige och ODIN Norden.

Stirra dig inte blind på nyckeltal

 

Vad är det som är viktigt att fokusera på när man ska köpa aktier? Är det viktigaste att aktien är billig eller att bolaget i fråga har goda framtidsutsikter?

AV ODIN FONDER

Många som köper aktier talar sig varma för att det viktigaste när man handlar är att köpa ”billigt”. Visst betyder priset du betalar för en aktie en hel del för hur din avkastning kommer att se ut på kort sikt men på lång sikt däremot blir den parametern mindre betydelsefull.

Varför är inte P/E och P/B viktigast att analysera när man väljer aktie?

Att välja aktier handlar om att analysera sig fram till företagets verkliga värde och att jämföra det med vad marknaden är villig att betala för aktien. Det finns flera faktorer som spelar in och vi ser dessvärre ofta att många stirrar sig blinda på enbart P/E och P/B. Det pris som marknaden är villig att betala för en aktie kan, som alla vet, ligga för högt, för lågt eller ibland ganska lagom. När vi bedömer om det pris som marknaden är villig att betala är för lågt eller för högt försöker vi framför allt beräkna företagets framtida kassaflöde. Det är nämligen där företagets verkliga värde blir tydligt.

Företagets intjäning eller ”Earnings” i P/E-talet fungerar på många sätt som en ersättare av beräkningen av kassaflödet, och i många fall är det inte någon särskilt bra ersättare. För att ta ett exempel påverkar de faktiska investeringar som ett företag gör kassaflödet och detta kan avvika mycket från de avskrivningar som belastar resultaträkningen. Dessutom tar resultaträkningen inte höjd för kapital som är bundet i form av ökat rörelsekapital. Totalt sett gör det att ”earnings”-siffran kan vara för hög när företag behöver investera mer än avskrivningarna och binder kapital genom ökat rörelsekapital och vice versa. På så sätt kan det ibland hända att företag med lågt P/E-tal är dyra och företag med högt P/E-tal billiga.

När det kommer till bokförda värden reflekterar de i stort sett vad tillgångarna i balansen en gång kostade, minus eventuella av- och nedskrivningar. Det ger oss ingen uppfattning om vad dessa tillgångar kommer att genera i form av kassaflöde under de kommande åren.

Hur förklarar du tidsserier som visar att aktier med lågt P/E eller P/B klarar sig bättre än marknaden i övrigt?

Investerare har en tendens att bli alltför negativa när den grundläggande utvecklingen är svag och alltför optimistiska när den grundläggande utvecklingen är stark. Med andra ord ser vi att investerarna har en förmåga att undervärdera företag med ett lågt P/E och övervärdera företag med ett högt P/E. Om man däremot tittar på de senaste 10 åren och de företag som har de 10 procent lägsta P/E- och P/B-talen är det tydligt att de har gett sämre avkastning än marknaden i övrigt i Norden och Europa. Detta gäller såväl små och mellanstora som stora företag.

ODIN är en värdeinvesterare som fokuserar på värdeskapande kvalitetsföretag. Vi investerar i företag med god avkastning på kapitalet i form av avkastning på det egna kapitalet (ROE) eller avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och där vi kan köpa dessa till ett rimligt pris.

Denna typ av företag har klarat sig bättre än marknaden i övrigt på såväl 5 och 10 som 15 års sikt.

Kommer inte företag med hög avkastning på egenkapitalet få konkurrenter på marknaden och över tid minska den extraordinära lönsamheten? Och kommer företaget då ta stora risker för att upprätthålla detta?

Bra företag med hög avkastning på kapitalet kommer alltid att dra till sig konkurrenter till sin del av marknaden. Det beror på att marginalen mellan avkastningskravet till investerarna och företagets faktiska avkastning är så stor. Då gäller det att hitta företag som är verksamma inom branscher eller segment på marknaden där det finns höga inträdesbarriärer och där företaget har en faktisk konkurrensfördel. Det kan till exempel handla om företag med starka varumärken eller patent, företag med olika grad av kostnadsfördelar, företag med en specifik skalbarhetsfördel eller företag med nätverkseffekter eller byteskostnader för kunderna. Det är därför våra långsiktiga analyser handlar mer om att förstå affärsmodellerna och de långsiktiga konkurrensfördelarna hos företagen än om att företaget handlas till en viss P/E- eller P/B-multipel.

Portföljförvaltare, Vegard Søraunet

>>Prenumerera på Odin Fonders nyhetsbrev 


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons