Annons

Annons

Sitewide generic

Starkt helår för Hemsö

Förvaltningsresultat blev 959 miljoner (833).

Hemsös förvaltningsresultat uppgick till 225 miljoner (208) under det fjärde kvartalet 2015, medan marknadsvärdet på fastigheterna blev 26 502 mkr (24 668).

– Det fjärde kvartalet har varit förvärvsintensivt, strukturen för förvaltarorganisationen har fallit på plats och vid slutet av perioden kunde vi konstatera att Hemsö gjort sitt hittills högsta årsresultat, säger Hemsös VD Per Berggren.

Annons

Annons

Helårets förvaltningsresultat blev 959 miljoner (833) och resultatet efter skatt upgick till 1.350 miljoner (-360). Hyresintäkterna landade på 1.988 miljoner (2.054).

Värdeförändringar på fastigheterna slutade på 581 miljoner (-261) och värdeförändringar på derivat l.140 mkr (-760).

Under året har 20 fastigheter (33) tillträtts för en total köpeskilling om 1.154 mkr (4.606) och 16 fastigheter (68) har avyttrats för ett värde om 853 mkr (3.352).

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons