Annons

Annons

Sitewide generic

Starkt bokslut för Länsförsäkringar

Ökade intäkter för både bank- och hypoteksdelen, liksom för koncernen i sin helhet.

För Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet med 26 procent till 1.175 (935) miljoner och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,9 (8,3) procent.

Räntenettot steg med 16 procent till 2.994 miljoner (2 580), medan rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 2.747 miljoner (2 451).

Rörelsekostnaderna blev 1.566 miljoner (1 526) och kreditförlusterna uppgick netto till 6 (-10) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0 procent.

Annons

Annons

– En nyckel till framgångarna är kombinationen av vår unika lokala närvaro med ett starkt digitalt erbjudande. Att vi ligger i framkant bekräftades också när vår app vid Mobilgalan i januari 2016 utsågs till Sveriges bästa mobilbank samt tilldelades priset för Sveriges bästa app och mobilsajt vid Web Service Awards, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank, i en kommentar.

Affärsvolymerna blev 404 miljarder (354), medan inlåningen ökade 9 procent till 84 miljarder (77). Därtil lsteg utlåningen med 13 procent till 202 (179) Mdr kr. Kärnprimärkapitalrelationen för konsoliderad situation låg 31 december 2015 på 21,4 procent (13,9).

Kunderna blev också fler och antalet uppgick till 378.000 (350 000). Enligt pressmeddelandet har Länsförsäkringar Bank Sveriges mest nöjda privatkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2015.

Länsförsäkringar Hypotek redovisar ett rörelseresultatet på 509 miljoner (405), medan räntabiliteten på eget kapital blev till 6 procent (5,5).

Hela koncernen redovisar ett rörelseresultat på 2.155 miljoner kronor (1.469) Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 1.175 miljoner (935), och räntenettot stärktes till 2.994 miljoner (2 580).

Moderbolagets nettoomsättning blev 2.653 (2.491) miljoner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons