Annons

Annons

Sitewide generic

Starka motstånd höll för ett test

Världens börser testade tidsmotståndet 3-20 januari genom att ett flertal index notera toppar under denna period.

Rekylerna är i de flesta fall tillfälliga och en uppladdning inför en fortsatt uppgång under våren.

Anmäl dig till Ingemar Carlssons Tekniska Analys som skickas ut varje måndag innan börsen öppnar.

Moskvabörsen

Annons

Annons

RTS index (1.884,76) är i en stigande trend sedan januari 2009. I uppgången har index noterat 1.922 som högst, vilket skedde så sent som den 18 januari i år.

Den aktuella rekylen kan ta ned index mot 1800-nivån utan problem innan vi får en fortsättning uppåt mot högre höjder, där rekordnoteringen från 2008 hägrar med sin topp vid 2.498. Testet bör kunna ske under andra halvåret, då sannolikheten för en uppgång till den tidigare rekordnoteringen är hög men vi får inrikta oss på att testet kan dröja.

Bombay

BSE 30 index (19.007,53) noterade sin topp redan vid den kritiska punkten 5 november 2010 med en högsta notering vid 21.109. Därefter har index fallit tillbaka i tre vågor, där vi fick se en lägre topp den 3 januari. Denna lägre topp gav index ett trendbrott som nu klassas som fallande. Vi måste nu vänta in ett nytt trendbrott innan vi kan inrikta oss på en fortsättning uppåt mot nya toppar.

Stockholmsbörsen

OMXS 30 (1.150,84) se nedan.

Enskilda aktier

Många av de aktier som stigit kraftigt under de senaste 20-22 månaderna har nått viktiga nivåer under vintern och inlett viktiga rekyler.

Autoliv (510,00) avslutade sin extrema uppgång med en topp vid 569 kronor den 12 januari. Toppnoteringen föregicks av en klassisk avrundning med två tidigare toppar på lägre nivå.

När vi sedan den tredje toppen är på gång gäller det att vara vaksam på en rekyl.

När aktien dessutom stigit 400 procent är det också en stark indikation till att vara vaksam.

Uppgången inleddes den 10 mars 2009 från 113,25 kronor.

När aktien betalades i 566,25 kronor hade den stigit 400 procent och då fick vi in ännu en indikation på att tiden höll på att rinna ut. 22 månader av uppgång är alltid en viktig avstämningspunkt och vi kunde konstatera att ytterligare en signal med negativt innehåll var på plats.

Nu är första delen av rekylen på väg att fullbordas i och med att vi fick in 508 kronor som lägst i fredags (21 jan). Stödet ligger vid 490-512 kronor. Der ger oss anledning att räkna med en tillfällig motreaktion uppåt en tid.

Tidsmässigt är tiden 21-25 januari avsatt för en lågpunkt.

Lundin Petroleum (77,80) hör också till de aktier som stigit kraftigt och som nu nått en viktig toppnivå vid 85,65 kronor. Aktien har sedan tidigare aviserat för en tillfällig botten under tiden 19-29 januari, där vi så här långt sett 75,30 kronor som lägst den 20 januari.

En motreaktion uppåt möter motstånd vid 78,00 kronor, vilket bör brytas och ge en fortsättning till det starkare motståndet vid 81,00 kronor.

Kinnevik B (145,90) är nu uppe och testar toppnoteringen från september 2010 vid 147,20 kronor. Aktien har ett motstånd vid 148 kronor och det är detta som måste brytas för att en ny köpsignal ska utlösas. Den dag vi får en stängningskurs över 148 kronor ger det en indikation på fortsättning till nästa motstånd vid 161 kronor. Detta senare motstånd höll för ett test den 6 november 2007 och gav oss den fortfarande gällande rekordnoteringen 161,50 kronor.

Ny betaltjänst

Under innevarande vecka startar vi en betaltjänst på Realtid.se, där undertecknad varje vecka kommer att analysera OMXS 30 index, Råvarorna så som Guld, Silver, Olja, Koppar, och valutorna USD/EUR, USD/JPY, USD/SEK; EUR/SEK.

Första analysen av OMXS 30 kommer redan under innevarande vecka och kommer utöver analysen att innehålla flera grafer med tekniska indikatorer. Vi ser då på trenden, tiden och olika signaler som kan hjälpa oss att se marknadens förväntningar i ett kort perspektiv och även i ett längre perspektiv.

Det blir en utökad information jämfört med de analyser jag presenterat varje måndag tidigare.

I betaltjänsten kommer du att kunna välja andra analyser på ett flertal råvaror och valutor som ger underlag för att handlar med olika certifikat, så som Bull & Bear.

Jag kommer under rubriken OMXS30 index regelbundet ta upp Bull & Bear för dig som vill ta lite större risk och jobba med hävstång.

Mer information om betaltjänster kommer under veckan.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons