Annons

Annons

Sitewide generic

Snart vänder oljepriset uppåt

Den franska banken går mot strömmen och tror på olja och tillväxtmarknader.

Satsa på oljemarknaden och tillväxtländer och var väldigt försiktig med att investera i USA. Den något annorlunda synen på var investeringsmöjligheterna finns levereras av Arthur van Slooten, global allokeringsstrateg på storbanken Société Générale under en intervju med Realtid.se.

Utsikten utgör även en stor del av den franska bankens prognos för 2016.

– Olja är ett amerikanskt problem. Den gamla policyn som Saudiarabien ägnar sig åt är organiserad för att slutligen trycka ut de amerikanska skifferoljaproducenterna från marknaden, säger van Slooten.

Annons

Annons

Hans och SocGens tes för 2016 är följande; det Saudiarabien gör just nu går tvärtemot vad en kartell brukar göra och skadar gulfstaterna på kort sikt, nämligen producerar så mycket som möjligt och bidrar till de rekordlåga priserna.

Samtidigt har utbudet av skifferolja från USA och Kanada stabiliserats trots prisraset. Men nordamerikanska oljeproducenter är högt skuldsatta och har trots det uppehållit en hög produktionsnivå.

Problemet för dem är att produktionen nu sker via färre oljeplattformar vilket innebär att utvinningen koncentrerats till de brunnar som ger störst kvantitet till minsta möjliga kostnad.

– Det innebär att den normala förbrukningen inte gäller längre utan måste rimligen vara betydligt högre. Vi tror att vi snart får se de producera betydligt mindre olja och det är Saudiarabien och gulfstaterna redo för. När det händer får vi se högre oljepriser. Det är vår prognos för året och kan innebära en stor vändning för råvarumarknaden. Det här är intressant för investerare eftersom både råvaror och tillväxtmarknader är de mest undervärderade tillgångarna just nu men de behöver en utlösande faktor, säger van Slooten.

Samtidigt betonar han att priserna inte höjs med mycket utan sker gradvis och långsamt, men SocGens syn är att ett pris på 50 USD per tunna uppnås under det fjärde kvartalet.

Franska banken är inte den enda som tror på en vändning för oljan. I en intervju med Bloomberg nyligen uttryckte Pimco-förvaltaren Mihir Worah en liknande åsikt och menade att sektorn snart stabiliseras.

Gällande Société Générales syn på tillväxtmarknader så handlar det om en selektiv strategi som bottnar i att exponeringen till Kina minskats rejält.

– I vår selektiva placeringssyn tycker vi att det finns andra regioner som börjar bli intressanta och det behöver inte nödvändigtvis vara Asien. Det finns intressanta länder i Europa som kan gynnas av förbättringar i Eurozonen. Dessutom kan ett land som Ryssland gynnas mycket av ett högre pris i olja. I den här delen av marknaden finns det många undervärderade delar som vi tittar på. Men vi har minskat i Kina för att vi finner deras policy väldigt svårläst för närvarande, framför allt vad gäller valutan, säger van Slooten.

Tillväxtmarknader har tappat väldigt mycket kapital de senaste åren när den väntade tillväxten för några år sedan uteblev. Det beror på att investerarna hade för höga förväntningar då och reagerar för negativt nu, menar van Slooten.

Försiktigheten kring USA har med bolagsvärderingar att göra. Det finns en tillväxt men värderingarna är betydligt högre i USA än i Europa och därför tror Société Générale på större uppsida i Eurozonen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons