Annons

Annons

Sitewide generic

SEB: Sveriges BNP växer med 3,7 procent

Sveriges ekonomiska uppsving fortsätter under 2016. Men Brasilien och Rysslands ekonomier väntas krympa, medan Kina undviker en hårdlandning genom stimulanser. Det spår SEB i sin senaste Nordic Outlook-rapport.

SEB räknar med en något starkare global tillväxt under 2016, jämfört med 2015. Samtidigt varnar banken för att världsekonomin är obalanserad och sårbar. Det framgår av bankens senaste Nordic Outlook-rapport.

"En kombination av en förväntad inbromsning i Kina, kraften i den inhemska konsumtionen i USA och Europas gradvisa återhämtning leder till en ökad tillväxt", skriver SEB som räknar med en tillväxtökning i OECD:s 34 medlemsländer på 2,2 procent under 2016 (2,1 procent 2015) och 2,4 procent under 2017.

Sverige upplevde ett ekonomiskt uppsving under förra året och landets ekonomi växer mest i Norden under 2016 med 3,7 procent – för att sedan sjunka till 2,8 procent 2017.

Annons

Annons

Det är främst konsumtionen och investeringar i fastigheter som ökar tillväxten. Arbetslösheten väntas också falla de närmaste 12-18 månaderna med 6,4 procent, spår SEB. Banken tror också att Riksbanken sänker reporäntan till -0,45 procent i morgon torsdag.

För de andra nordiska ekonomierna väntar flera utmaningar, enligt SEB. Norges ekonomi pressas av fallande oljepriser och landets BNP-tillväxt blir ynka 1,6 procent i år och 1,7 procent under nästa år. Än sämre går det för Finland där SEB räknar med en tillväxt på 0,4 procent i år och 1,1 procent 2017, medan motsvarande siffror för Danmark är 1,8 respektive 2,2 procent.

Vad gäller eurozonen ser SEB en ljusning. Låg inflation driver på konsumtionen i regionen och BNP-tillväxten väntas uppgå till 1,9 procent i år jämfört med 1,5 procent i fjol för att sedan nå 2 procent 2017.

USA:s ekonomi går starkt. Men fjärde kvartalet 2015 var svagare. SEB väntar sig en BNP-tillväxt under 2016 blir oförändrad på 2,4 procent, för att öka marginelt udner 2017 till 2,7 procent.

"Effekterna av prisfallet på olja är blandade. Oljesektorns investeringar faller, medan hushållen har fått betydligt större köpkraft.

SEB bedömer dock att Kinas BNP-tillväxt sjunker från 6,9 till 6,5 procent under 2016, och att den faller till 6 procent under 2017.

"Landet undviker dock en hårdlandning genom ytterligare monetära och fiskala stimulanser", konstaterar banken som beskriver Kinas ekonomi som skör och ömtålig.

Banken uttrycker även oro för Ryssland och Brasiliens tillväxtproblem och spår att deras ekonomier krymper under året. Indiens ekonomi väntas däremot växa från dagens 7 till 8 procent år 2017.

Enligt rapporten står tillväxtekonomierna i dag för 60 procent av världens BNP. Och de har hittills svarat för över 80 procent av den globala tillväxten senaste åren.

"I dag är de både draglok i och riskfaktorer för den globala återhämtningen", menar banken.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons