Annons

Annons

Så vann Storåkers riksdagsvalet

Eftersom moderaterna fokuserade på jobben så var det helt naturligt att de tog över platsen som det nya arbetarpartiet. Vårt uppdrag blev att föra fram förändringen i de nya moderaterna. Det säger Michael Storåkers, som ansvarade för moderaternas reklamkampanj inför årets riksdagsval.

Det var byrån Storåkers McCann som utformade moderaternas kampanj, och Michael Storåkers, som är firmans ordföramde, var den på byrån som hade det direkta ansvaret för kampanjen.

– Det var moderaterna själva som hade satt etiketten ”nya” på partiet, och vårt uppdrag blev att förmedla förändringen till väljarna, säger Michael Storåkers, som påpekar att det emellertid var de på reklambyrån som kom upp med att beteckna moderaterna som det nya arbetarpartiet.

– Det var ju det partiet som fokuserade mest på jobb, förklarar han.

Annons

Annons

Med tanke på valresultatet så kan man väl säga att ni lyckades?

– Vi gjorde ett bra jobb. Det var stimulerande och kul. Och det tror jag de flesta på byrån kände, även de som inte är moderater, säger Storåkers, som inte tillhör den sistnämnda kategorin. För ett antal år sedan arbetade han själv aktivt inom moderaterna.

Men det var inte därför jobbet gick till just Storåkers McCann, utan byrån fick jobbet på sedvanligt sätt.

– De gjorde en utvärdering av ett antal byråer. Vi var en av dem, och vi fick jobbet, säger

Storåkers.

Var ligger de största skillnaderna i att marknadsföra ett politiskt parti och att marknadsföra en produkt?

– När det gäller ett politisk parti så är det kommunikationen budskapen som är själva kärnprodukten. Dessutom är kunden, i det här fallet moderaterna, betydligt mer involverad i kampanjen än när det gäller en vanlig produkt. Vi arbetade kontinuerligt tillsammans med moderaternas kampanjstab.

Chefen för kampanjen på den moderata sidan var Per Schlingman, som i dag är partiets nye partisekreterare.

Så ni hade inte fria tyglar när ni utformade kampanjen?

– Snarare var det ett tätt och nära samarbete mellan oss och partiet. De visste vad de ville. Vårt uppdrag var som sagt att kommunicera förändringen i partiet.

Storåkers McCann arbetade egentligen med två parallella kampanjer under valrörelsen; en för moderaterna specifikt och en för den borgerliga alliansen.

– Man kan säga att vårt jobb gick ut på att väljarna först skulle välja alliansen, och sedan rösta på moderaterna, säger Storåkers.

Uppmärksammade blev deras helsidesannonser för alliansen, där syftet var att jämföra alliansens samstämmighet med den socialistiska sidans (påstådda) brist på samstämmighet. Uppmärksammade blev också deras ”jobbsökaraffischer” för moderaterna.

Var det något som kändes svårt att fram under kampanjen och valrörelsen?

– Nej, uppdraget och det som skulle föras fram var så pass tydligt, och det kändes helt naturligt.

Det sägs ju att årets val i mångt och mycket handlade om Persson mot Reinfeldt. Hade

ni någon del i att det utvecklade sig så?

– Nej, det var nog inte på grund av vår kampanj. Det blev tidigt den polariseringen efter de första teveduellerna mellan Persson och Reinfeldt. Det var helt enkelt de två som syntes mest i debatten.

Nu är valet över, och frågan är naturligtvis hur länge moderaterna kan vara de ”nya” moderaterna?

– Det handlar om en långsiktig förändring, och jag tror att förnyelsen kommer att fortsätta. Så ”nya” kan nog hänga med ett tag till, säger Storåkers.

Och att kommunicera den långsiktiga förändringen till väljarna kommer i så fall vara Storåkers ansvar även i fortsättningen. För deras jobb slutade inte med valet.

– Nej, vi har ett långsiktigt uppdrag. Vi är även moderaternas PR-byrå framåt, även om mycket av deras reklammaterial kommer att procuceras av dem själva, säger Storåkers, som tillägger att det kan bli aktuellt med nya uppdrag under själva mandatperioden.

Att förklara och propagera för den borgerliga alliansens faktiska politik kan alltså bli byråns uppgift under perioden fram till nästa val. Vad detta kan innebära mer konkret, vilka frågor som kan bli aktuella, kan inte Storåkes i dag svara på.

– Det ligger hos dem, säger han, och syftar på regeringen.

När vi möter Michael Storåkers så är det naturligt att komma in på det som inträffade strax efter regeringsbildningen, och som fick följd att två nya statsråd – Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò – fick avgå efter bara några dagar på sina respektive poster.

– När det där drevet satte igång så hade ju dessa två ännu inte hunnit tillsätta tjänsterna precis under dem själva. De hade alltså inga medhjälpare på sina respektive departement, som kanske varit med lite längre, och som kunde ge goda råd om hur de skulle agera. Jag tror det hade viss betydelse för att det slutade som det gjorde, säger Storåkers.

Hur tror du att det som hände kan komma att påverka synen på regeringen på lite längre sikt?

– På längre sikt, mycket litet, om ens något. Det har ju redan lagt sig, svarar Storåkers.

Hur tycker du att det rimmade med de ”nya” moderaterna att plocka in Carl Bildt, som ju själv beskrev sig som moderat classic?

– Jag tycker att Fredrik Reinfeldt ska ha beröm för att han tog in en före detta partiledare i regeringen. Det visar snarare på styrka och ledarskap. Han valde Carl Bildt för dennes kompetens på det utrikespolitiska området. Att Bildt möjligen tillhör de gamla moderaterna tror jag inte kommer att märkas på den faktiska politiken.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons