Annons

Annons

Sitewide generic

Summa_Equity.jpg

Tre av riskkapitalbolaget Summa Equitys grundare. Från vänster Johannes Lien, Jenny Keisu och Tommi Unkuri.

Riskkapitalfond med hållbarhet som profil rejält övertecknad

Riskkapitalbolaget Summa Equity har stängt sin första fond efter en investerarrunda. Den har en tydlig hållbarhetsprofil och blev övertecknad med drygt en miljard kronor.

Summa Equity har stängt sin första fond, Summa Equity Fond I. Målet som de fem grundarna hade satt för fonden var en investeringsvolym på 3,3 miljarder kronor, vilket överträffades med råge. Rundan hos investerarna gav totalt 4,5 miljarder kronor, men de fem grundarna bakom Summa Equity hade kunnat dra in mer pengar än så.

– Det är den här volymen vi känner oss bekväma med, och är säkra på att kunna investera på ett bra sätt, säger Jenny Keisu, en av bolagets grundare.

Hur förklarar nu överteckningen? Handlar det om ett allmänt positivt marknadsläge, eller att det finns en efterfrågan hos investerare på fonder med er profil?

Annons

Annons

– Många investerare som vi kom till sade: Äntligen! Det märks tydligt att det finns en efterfrågan hos investerarna på den här typen av riskkapitalfond med hållbarhetsinriktning och vår investeringsstrategi.

Riskkapitalbolaget har fem partners och grundare; Johannes Lien, Tommi Unkuri, Jenny Keisu, Reynir Indahl och Christian Melby. De har en bakgrund på de svenska riskkapitalbolagen Altor och Nordic Capital samt norska Norvestor.

Den samlade personalstyrkan uppgår i dagsläget till nio personer, med kontor i Stockholm och Oslo. Men det finns redan idag planer på att utöka personalstyrkan ytterligare så småningom, enligt grundarna.

Summa Equity har en investeringsstrategi byggd på sex övergripande globala megatrender som grundarna identifierat, och därefter kopplat till fyra olika teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning samt teknologiintensiv verksamhet.

Verksamheten kommer, som det första nordiska riskkapitalbolaget någonsin, att ha en tydlig och uttalad profil i ESG-frågor (environmental, social and governance, eller miljö, socialt och bolagsstyrning på svenska). Detta ska säkerställas och kodifieras genom att riskkapitalbolagets samlade verksamhet, samt dess underliggande portföljbolag, varje år rapporterar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i den egna och portföljbolagens årsredovisningar.

–  Målet är att skapa långsiktig, hållbar tillväxt och lönsamhet. Det här är en investeringsstrategi där vi har delat upp verksamheten så att en partner har huvudansvar för ett tema. Vi är övertygade om att allt detta kommer vara lönsamt för fonden, säger Jenny Keisu.

Grundarna beskriver det som att fonden har ett tydligare och skarpare fokus än många andra riskkapitalfonder. Det investerade fondkapitalet kommer till 20 procent från Norden, till 30 procent från USA och till resterande 50 procent från övriga Europa. En investerare som offentliggjort sin satsning i fonden är University of Michigan, som har gått ut med en egen pressrelease om detta.

Två förvärv, Sortera och eGain, har redan slutförts tack vare att Summa Equity varit verksamt i ungefär ett år.

– Sortera är marknadsledande inom avfallshantering och återvinning av byggnadsmaterial i Sveriges största städer. eGain är en ledande nordisk leverantör av teknik och tjänster för fjärrstyrd optimering och klimatanpassad styrning av värmen i lägenhetshus, säger Johannes Lien, som närmast kommer från Altor.

– En ytterligare investering är klar, och vi kommer snart kommunicera vad det är vi går in i.

För att ytterligare understryka ESG- och hållbarhetsprofilen i bolagets verksamhet har grundarna beslutat att instifta en välgörenhetsfond, där tio procent av vinsten i bolaget, efter att investerarna fått sina insatser återbetalade med räntabilitet, kommer avsättas till en stiftelse inriktad på välgörenhet.

– Stiftelsen kommer ha en bred profil och kan komma att satsa pengar i allt från renodlad välgörenhet till investeringar i socialt entreprenörskap. Men då givetvis utan något som helst avkastningskrav, säger partnern Tommi Unkuri.

Fonden har sin legala hemvist i Sverige och är tänkt att ha en sammanlagd tidsram på tio år. Målet är att fonden ska vara fullinvesterad efter fem år, vilket leder till en investeringsfas om ytterligare fyra år då den i dagsläget har ett års verksamhet i ryggen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons