Annons

Annons

Sitewide generic

Riksbanken ser risker med finansskatten

Riksbanken stödjer regeringens syfte att minska den skattefördel som finanssektorn i Sverige har för att den är momsbefriad. Dock misstänker Riksbanken att möjligheten att bedriva tillsyn över finansiell verksamhet kan försvåras om förslaget om finansskatt träder i kraft.

Riksbanken att det är svårt att överblicka de potentiella effekterna av det förslaget om finansskatt som utredningen har lagt fram, uppger Riksbanken i sitt remissyttrande. "Det kan därför finnas skäl för att ett eventuellt genomförande av förslaget kombineras med en plan för uppföljning och utvärdering av dess effekter", skriver Riksbanken.

Utredningen nämner själv ett antal potentiella risker med förslaget, såsom att skatten kan påskynda implementering av digital teknik inom den finansiella sektorn. "Denna utveckling har positiva effekter men innehåller också risker", konstaterar Riksbanken.

I en av fjolårets rapporter om den finansiella stabiliteten påpekade Riksbanken att ökad användning av informationsteknologi och outsourcing gör det finansiella systemet mer sårbart exempelvis för cyberattacker.

I finansskatteutredningen konstateras det även att skatten skulle kunna få konsekvenser för bankernas gränsöverskridande verksamhet, exempelvis att kritisk verksamhet såsom riskanalys utlokaliseras till andra länder. "Det kan inte uteslutas att detta kan leda till att möjligheten att bedriva tillsyn över finansiell verksamhet som är viktig för Sverige försvåras", resonerar Riksbanken.

Utredningens förslag är ute på remiss. Hur regeringen eventuellt kommer att gå vidare med förslaget är inte känt. Även om regeringen har för avsikt att införa en finansskatt är det inte säkert att de kommer att välja den modell som utredningen föreslog. Regeringen har hittills varit fåordig med att kommentera hur de ser på de invändningar som har förts fram mot förslaget från olika aktörer.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons