Annons

Annons

Sitewide generic

Rekordstart på M&A-året 2016

Transaktionsvärdet på de nordiska marknaderna uppgår till 130 miljarder sedan årsskiftet.

Efter en rekordhög förvärvsaktivitet på den nordiska marknaderna 2015 har det nya året fortsatt på den inslagna vägen. Det framgår av en färsk apport från analysbolaget Mergermarket.

Totalt uppgår transaktionsvärdet för tillkännagivna affärer på de nordiska marknaderna under inledningen av 2016 till 13,9 miljarder euro, motsvarande cirka 130 miljarder kronor.

Kirsty Wilson, head of research på Mergermarket, är dock inte odelat positiv till fortsättningen av året.

Annons

Annons

– Vi såg under 2015 rekordhög förvärvsaktivitet i de nordiska länderna. I ett globalt sett alltmer turbulent makroekonomiskt klimat framstår de nordiska länderna för många investerare som en stabil och attraktiv region för investeringar. Samtidigt som det är många förvärvsaffärer på gång under 2016 kan dock faktorer såsom den osäkra ekonomiska situationen och låg tillväxt i Europa leda till en mer försiktig inställning till M&A under 2016, säger hon.

De höga siffrorna under årets inledning beror till stor del på det brittiska bolaget Mylans förvärv av svenska läkemedelsjätten Meda. Affären, som uppges vara värd hela 8,9 miljarder euro, stod ensam för 64 procent av det totala transaktionsvärdet i Norden under årets första månader.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons