Annons

Annons

Sitewide generic

Rekordår för Avanza

Nätbanken ökar långsiktiga kundmålet

I sitt sista vd-ord som Avanzas vd skriver Martin Tivéus att nätbanken hade ett rekordår 2015 med ett ökat nettoinflöde om 25 procent.

Det motsvarar 25 miljarder kronor och under perioden mellan oktober 2014 och september 2015 uppgick bankens del av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden till 8,8 procent.

Det var över det långsiktiga målet på minst 7 procent, skriver Tivéus i vd-ordet.

Annons

Annons

"Under 2015 var inflödet av kunder och kapital till Avanza rekordhögt då spararna flyttade från storbankerna till billigare alternativ. Första halvårets satsningar på marknadsföring av bland annat den nya prisplanen som infördes under slutet av 2014 tillsammans med kommunikation via såväl sociala som traditionella medier bidrog till den ökade aktiviteten", framgår det av bokslutet.

Avanza ökar nu sitt långsiktiga tillväxtmål från i år vad gäller nya kunder och vill ha minst 10 procents ökning från kundbasen vid årets början.

Under 2015 ökade rörelseintäkterna med 33 procent jämfört med föregående år och motsvarade 923 miljoner kronor.

– Detta trots ett sjunkande räntenetto i kölvattnet av fallande reporänta. Under fjärde kvartalet, som bjöd på både upp- och nedgångar på Stockholmsbörsen, presterade vi vårt bästa courtagenetto någonsin. För helåret kan vi summera ökningen av courtagenettot till hela 67 procent, säger Tivéus i vd-ordet.

Rörelsemarginalen uppgick till 53 procent och resultatet efter skatt ökade med 66 procent till 415 miljoner kronor.

Under det fjärde kvartalet redovisar banken ett resultat efter skatt om 118 miljoner kronor, vilket motsvara en ökning med 71 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet rankades Avanza som Sveriges bästa finansiella företag inom bank och försäkring i Anseendebarometerns 2015.

Martin Tivéus aviserade sin avgång i december och ska efter en sex månader lång uppsägningstid bli vd för EQT:s portföljbolag Evidensia.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons