Annons

Annons

Sitewide generic

stamningsthlm_534.jpg

Skarpa, Equilibrum Capital
Skarpa, Equilibrum Capital Foto: Pixabay

Rådgivningsbolag tvistar om obetalda arvoden

Den svenska transaktionsrådgivaren Skarpa stämmer det brittiska Equilibrum Capital som delvis styrs av London-svenskar.

Den svenska transaktionsrådgivaren Skarpa stämmer det brittiska Equilibrum Capital, med London-svenskarna Stefan Crafoord-Wiklund och Richard Jansson i styrelsen, efter två utförda uppdrag utan utbetalt arvode. Skarpa kräver, med hjälp av ombuden Marc Harris och Robin Dangoor på Dangoor Associates, Equilibrum Capital på cirka 425.000 kronor jämte ränta efter två uppdrag utförda under 2015.

Av stämningsansökan framgår det att Equilibrium, som vid den tiden hette Provocare Limited, kontaktade Magnus Lövdén på Skarpa i oktober 2014 med uppdraget att Skarpa skulle lämna expertrådgivning i en bud- och tvistprocess mellan minoritetsägare gentemot ett riskkapitalbolag.

Därefter fick Skarpa ytterligare ett uppdrag att lämna expertrådgivning avseende en bolagsvärdering, finansiell analys, avläggande av expertvittnesmål samt biträde till annat expertvittne i en tvist mellan fyra minoritetsägare gentemot ett riskkapitalbolag.

Annons

Annons

Av stämningsansökan framgår det att Skarpa valt att inte skriva ut namnen på de parter som uppdragen avsåg med hänvisning till sekretess.

Marc Harris och Robin Dangoor skriver att uppdraget bestod framförallt av att ta fram flera analyser av bolagsvärdet av målbolaget hos det riskkapitalbolag som Equilibrum Capital, Provocare, processade emot, samt kommentarer på expertvittnesutlåtande till rätten avseende centrala aspekter i den rättsprocess uppdraget avsåg samt avgivande av vittnesmål som expertvittne inför skiljenämnden.

"Arbetet var svårplanerat och föränderligt då Provocares processstrategi förändrades vid ett flertal tillfällen och därvid även Skarpas utrednings- och analysarbete".

Marc Harris och Robin Dangoor skriver att fakturorna som har skickats till det brittiska bolaget inte har betalats med undantag för 150.000 kronor.

Skarpa är dock inte ensam om att sakna betalning från sina utförda uppdrag. Enligt stämningsansökan krävdes även juridisk rådgivning och processledning som Hamilton Advokatbyrå stod för.

"Provocare har även underlåtit att fullt ut betala Hamiltons fakturor", skriver Skarpa i stämningsansökan.

Marc Harris och Robin Dangoor skriver att stämningsansökan inte behöver översättas till engelska då styrelseledamöterna Stefan Crafoord-Wiklund och Richard Jansson kommer från Sverige. De har båda varit engagerade i bolaget under tio år.

Affärsidén bakom Equilibrium Capital, tidigare Provocare Limited, är i huvudsak att biträda, tillvarata och skydda aktieminoriteternas intressen i tvister med aktiemajoriteter. Genom bolaget ges aktieminoriteter möjlighet att processa mot majoriteten utan ekonomisk risk. Bolaget åtar sig vid förlust att betala såväl minoritetens egna kostnader som motpartens kostnader mot att bolaget vid framgång har rätt till del av vinsten.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons