Annons

Annons

Sitewide generic

Assisterande projektledare Corporate Finance

Sista ansökningsdatum: 
17 mars 2017
Placeringsort: 
Stockholm
Kontaktinformation: 
Jacqueline Sheehan: 070 510-6903

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till bolag som är noterade eller som står inför notering vid alla svenska marknadsplatser. Vi tillhandahåller administrativa tjänster såsom planering och genomförande av nyemissioner, likvidhantering, optionsprogram och anslutningar till det centrala värdepappersregistret. Vår rådgivning omfattar även vägledning för styrelser och ägare under förberedelser för notering, samt vid kontakter med marknadsplatser, investerare, banker och myndigheter. Vi upprättar prospekt och övrigt informationsmaterial i enlighet med de krav som ställs av aktiemarknad, lagstiftning och andra tillämpliga regelverk. Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn.

Under 2016 medverkade vi vid ett hundratal transaktioner som totalt inbringade över 600 Mkr i expansionskapital till svenska mindre företag. Efterfrågan på våra tjänster ökar mycket kraftigt, och vi söker nu en ny medarbetare.     

Befattningsbeskrivning 

Inledningsvis kommer du att arbeta som assisterande projektledare i samband med nyemissioner och aktienoteringar vid svenska handelsplatser (MTF och reglerade marknader), med målsättningen att så snart som möjligt, beroende på dina förkunskaper, inträda som projektansvarig. I arbetsuppgifterna ingår upprättande av dokumentation och projektplaner, medverkan vid planerings- och projektmöten, samt löpande stöd till våra klientföretag i frågor som rör informationsgivning, finansiell planering och efterlevnad av noteringsavtalet.

Nödvändiga kvalifikationer:

Minst två års erfarenhet gärna från arbete från motsvarande befattning i liknande verksamheter inom något eller flera områden:

  • Granskning eller upprättande av prospekt
  • Upprättande av årsredovisningar och/eller periodisk ekonomisk rapportering
  • Rådgiving kring företagsfinansering, nyemissioner och/eller notering

Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift.

Relevanta utbildningar inom ekonomi och/eller juridik.

Dessutom har du allmänna kunskaper om aktiebolagslagen, lagen om handel i finansiella instrument och andra regelverk som omgärdar noterade bolag och god förmåga att förstå och tillämpa föränderliga lagar och regelverk. 

Kandidater med varierande erfarenhetsnivåer kan övervägas. Vi fäster stor vikt vid din personlighet, då vi vet att våra klientföretag, liksom vi själva, uppskattar tydlighet och en opretentiös dialog. 

Vill du veta mer?

Mer information om tjänsten får du av vår rekryteringskonsult Jacqueline Sheehan, telefon 070 510-6903. 

Din ansökan

Du är välkommen att skicka in din ansökan, ett personligt brev plus cv till jackie@jslegaltalent.se. Sista ansökningsdag är den 17 mars 2017, men vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart du kan, då vi driver denna rekryteringsprocess fortlöpande.