Annons

Annons

Sitewide generic

Penningtvättsrisk hos Danske

Danska Finanstilsynet polisanmäler Danske bank och vill att polisen utreder om banken brutit mot gällande penningtvättsregler.

Finanstilsynet meddelar på måndagen att myndigheten lämnat in en polisanmälan mot Danske bank för brott mot penningtvättsregelverket.

Enligt en granskning som nu är slutförd har Danske bank inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera risken att banken används i olika penningstvättsupplägg. Granskningen inleddes i början av 2015, skriver Finanstilsynet i sitt beslut.

Den tyngsta kritiken gäller Danskes hantering av korrespondentbanker utanför EU. Det är också denna del som polisanmälan gäller. Enligt granskningen har Danske brustit i sin kontroll av de egna korrespondentbankerna när det gäller om dessa i sin tur har tillräckliga rutiner för att motverka penningtvätt och står under tillräcklig extern tillsyn.

Annons

Annons

Danske bank fick en reprimand för liknande brister redan 2012 och Finanstilsynet menar att banken inte har vitagit tillräckliga åtgärder sedan dess.

Danske bank får också kritik för att man har brister i den interna riskanalysen samt i de egna processerna för att granska nya kunder. Enligt Finanstilsynet har man också upptäckt brister i den estniska verksamheten, där pågår diskussioner med lokala myndigheter.

Finanstilsynet noterar i beslutet att Danske bank tillfört resurser och ändrat rutiner efter det att den senaste granskningen inleddes. Danske bank säger också i ett officiellt uttalande, som citeras av danska medier, att man tar kritiken på allvar och kommer att samarbeta med polisen under den fortsatta utredningen.

Förutom polisanmälan nämner Finanstilsynet inget om eventuella sanktionsavgifter. Svenska Finansinspektionen påförde Nordea och Handelsbanken höga böter vid en liknande granskning våren 2015.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons