Annons

Annons

Sitewide generic

Partner från Mannheimer utses till expertpanel

Det är partnern André Andersson på Mannheimer Swartling Advokatbyrå som tar plats i P.R.I.M.E. Finances expertpanel för att hjälpa till att lösa tvister gällande komplexa finansiella transaktioner.

P.R.I.M.E. Finance (Panel of Recognised International Market Experts in Finance) utsåg den 5 januari 2017 tjugofem nya medlemmar till sin expertpanel från tretton olika länder, däribland André Andersson, Partner på Mannheimer Swartling.

Panelen består för närvarande av fler än 130 juridiska och finansiella experter och inkluderar både utövande och pensionerad domare, centralbankschefer, tillsynsmyndigheter, akademiker, representanter från privata juridiska byråer och deltagare på derivatmarknaden.

P.R.I.M.E. Finance bildades 2012 i Haag för att assistera rättssystem i att lösa tvister gällande komplexa finansiella transaktioner. Organisationen har stöd från viktiga internationella regleringsorgan och är ett komplement till den pågående lagstiftningsreformprocessen rörande finansmarknaden. P.R.I.M.E. Finance är en av sju internationella skiljecentrum erkänt av International Swaps and Derivatives Association (ISDA). År 2015 gick P.R.I.M.E. Finance samman med den permanenta skiljedomstolen (PCA).
 
 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons