Annons

Annons

Sitewide generic

Oklara regler för svenska banker

Den amerikanska Fatca-lagen har lättats upp och blivit tydligare för private banking-aktörer. Men reglerna förblir oklara inom några områden för de svenska bankerna, enligt Johan Sälgström på Ernst & Young.

Den amerikanska lagen Foreign Accounts Tax Compliance Act, Fatca, ska träda i kraft nästa år. Syftet är att förhindra skattefusk genom att öka kontrollen av tillgångar i finanssektorn utanför USA.

Tidigare lanserades Fatcas riktlinjer på en ganska övergripande nivå med få detaljer men nu har en första ”draft regulation” kommit. I skattetexten på nära 400 sidor visar USA att landet har lyssnat på branschens synpunkter om vad som funkar och inte. Hur regelverket kan påverka svenska banker, försäkringsbolag och finansiella institut har blivit något tydligare.

Det är framförallt aktörer inom private banking som fått tydligare riktlinjer. Tidigare aviserade den amerikanska skattemyndigheten IRS att bankerna var tvungna att gå igenom all dokumentation för private banking-kunder med syfte att leta efter klienter med amerikanskt ursprung. Men det var tidigare inte sagt vilken typ av dokumentation som krävdes eller hur lång tid tillbaka som bankerna skulle gå. Nu har IRS bestämt att bankerna behöver gå fem år tillbaka för sina amerikanska kunder med över 1 miljon dollar på kontot.

Annons

Annons

– Där kan man se att det har skett vissa förbättringar men det är fortfarande mycket som kvarstår och ett utmanande omställningsarbete som krävs, säger Johan Sälgström på Ernst & Young som specialiserat sig på lagens konsekvenser för finansbranschen.

Fatcas regler är dock fortfarande otydliga när det gäller den legala rapporteringen mellan Sverige och USA. Medan några europeiska länder har gått med på att rapportera sina amerikanska klienter till lokala myndigheter är det fortfarande oklart vad som gäller för de svenska bankerna.

I dag får bankerna inte rapportera om sina klienter till andra länders myndigheter.

– På den punkten är Fatca fortfarande inte förenligt med lokala lagar i de flesta länder, säger Johan Sälgström

Att svenska banker har verksamhet i flera länder med olika rapporteringskrav skulle innebära stora problem för hur en och samma bank ska hantera frågan.

För länder där lokala regler ligger i konflikt med Fatcas har en tvåårig övergångsperiod diskuterats.

– Fast då vet ingen vad som händer efter de två åren, påpekar Sälgström.

Branschen har fram till 30 april att läsa igenom IRS senaste rapport och därefter köra mer lobbying för att få igenom sina synpunkter.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons