Annons

Annons

Nytt bedrägeri i Carnegie

Riskkontrollchefen i Danmark har tagit 24 miljoner kronor från banken. De svenska medborgarna får ta smällen.

Detta eftersom Carnegie Investment Bank där bedrägeriet ägt rum, övertagits av svenska staten sedan i november.

– Det är riktigt att Carnegie har anmält en tidigare anställd för misstänkt bedrägeri, säger bankens informationschef Andreas Koch till Realtid.se.

Hur gick bedrägeriet till?

Annons

Annons

– Vi ger inga detaljer kring det hela mer än att det inträffade inte har drabbat några av våra kunder. Personen har försnillat pengarna från Carnegie.

Enligt Koch handlar det om 17 miljoner danska kronor. Det motsvarar cirka 24 miljoner svenska kronor.

Har ni någon typ av försäkring som täcker smällen?

– Jag vet faktiskt inte i dagsläget. Det är inte omöjligt. Det är för tidigt att svara på. Vi kommer eventuellt att titta på möjligheter till det. Jag vet inte.

Har det inletts en rättsprocess mot den anställde?

– Vi har polisanmält saken. De driver ärendet.

Det gamla holdingbolaget D. Carnegie & Co som tidigare ägde Carnegie Investment Bank, påverkas enligt Koch inte direkt av det inträffade.

D. Carnegie har rätt till ett eventuellt överskott från staten som kan uppstå om de verksamheter som staten tog över från holdingbolaget, visar sig vara mer värda än holdingbolagets skulder.

Men grunden för den värderingen är vad de övertagna verksamheterna var värda vid tidpunkten för övertagandet den 10 november, uppger Koch.

– Det finns ingen koppling mellan försäljningen av Carnegie Investment Bank och det som aktieägarna i D. Carnegie & Co eventuellt kan få, säger han.

– Det finns egentligen ingen koppling över huvud taget vad gäller processen för det som har hänt med det misstänkta bedrägeriet, och någon av processerna i övrigt. Det är två helt skilda frågeställningar.

Så för att beräkna D. Carnegies eventuella överskott är det ointressant vad som händer efter 10 november?

– Så kan man säga, men den processen hanteras av svenska staten. Det är inget som vi på Carnegie Investment Bank har med att göra.

Dock är frågan hur det kommer att bedömas att bedrägeriet pågått i fem års tid, varav nästan hela den tidsperioden inföll före 10 november. Eftersom bedrägeriet inte var känt den 10 november, så kanske det inte påverkar Carnegie Investment Banks värde vid det datumet.

Enligt inlägg på Di.se:s börsforum "Börssnack" är statens beräknade värde på Carnegie Investment Bank redan klart. Det värdet som alltså ska avse Carnegie Investment Banks värde den 10 november, är beräknat till 700-800 miljoner kronor enligt signaturen Chihuaha med hänvisning till Dagens Industri.

Därutöver har staten även tagit över försäkringsmäklaren Max Matthiessen som också ingick i D. Carnegie & Co tidigare, och värdet på Max Matthiessen den 10 november har enligt samma källa beräknats till 200-300 miljoner kronor.

Dessa båda bolag skulle alltså tillsammans vara värda 900-1.100 miljoner kronor den 10 november 2008, men eftersom D. Carnegies skulder uppgår till 3,2 miljarder kronor varav 2,4 miljarder till staten, så skulle det enligt den kalkylen alltså bli långt ifrån något överskott över för D. Carnegie & Co:s aktieägare, oavsett det danska bedrägeriet.

Ändå har aktiekursen i D. Carnegie stigit till 3 kronor motsvarande ett värde på totalt drygt 200 miljoner kronor för D. Carnegie, enligt E24. Aktien i D. Carnegie har avnoterats från Stockholmsbörsen, men den har börjat handlas inofficiellt via aktiemäklarfirman HQ Direct. Där har D. Carnegie-aktien stigit från 25 öre när den inofficiella handeln startade den 29 december, till 3 kronor skrev E24 i onsdags den 7 januari.

Att staten inte offentliggjort värderingarna av Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen, ska enligt Chihuahua ha att göra med att staten inte vill störa den pågående processen för att sälja dessa båda verksamheter till utomstående köpare.

Det är statliga myndigheten Riksgäldskontoret som ansvarar för statens ägande i Carnegie Investment Bank, och Riksgäldskontorets informationschef Marja Lång anser inte att ovannämnda värderingssiffror för Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen är korrekta.

– Jag tycker inte att de siffrorna verkar stämma. Det är någon som har varit ute och fantiserat. Det finns mycket rykten och felaktiga siffror.

Åt vilket håll är siffrorna felaktiga? Var bolagen värda mer eller mindre än ovannämnda belopp?

– Det tänker jag inte säga.

Lång har inte sett att det stått om dessa värderingssiffror i media.

– Men i och för sig har jag varit bortrest under jul- och nyårshelgerna.

Hon bekräftar dock att det är revisionsbyrån PwC som har gjort en värdering av vad Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen var värda den 10 november efter att Finansinspektionen dragit in Carnegies tillstånd och innan tillstånden kort därefter gavs tillbaka sedan staten tagit över bolagen.

– Det finns en värdering som är gjord och överlämnad till D. Carnegie & Co. Vi har bett dem att inte offentliggöra värderingen, enligt det avtal vi har ingått med D. Carnegie & Co.

Avtalet stipulerar att det skulle göras en värdering av en oberoende revisionsbyrå, och att den värderingen skulle vara hemligstämplad och sekretessbelagd.

– Siffrorna kommer att offentliggöras när försäljningen av Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen är klar. Så vi har inte släppt några siffror om det, säger Lång.

Hon kan inte uttala sig om de svenska medborgarna drabbas av det danska bedrägeriet i Carnegie Investment Bank.

– Jag vet inte. Det beror på om bolaget i Danmark blir skadeståndsskyldigt eller inte. Jag vet inte.

Men principiellt är det väl de svenska medborgarna som drabbas om det försvinner mångmiljonbelopp från Carnegie Investment Bank, eftersom banken nu ägs av svenska staten?

– Jag är inte säker på det. Det beror på förutsättningarna. Jag kan inte de här frågorna i detalj, och är ingen jurist.

Sedan tidigare har incidenter inträffat kring Carnegie med påstådd insiderhandel och en tradingrelaterad skandal, varefter Carnegie talat vitt och brett om att det interna kontrollarbetet prioriteras för att komma till rätta med problemen.

Den övervakande kontrollmyndigheten Finansinspektionen har tidigare utdömt rekordböter till Carnegie för bristande internkontroll, och i höstas var måttet rågat då Carnegie hamnade i akuta problem efter att ha satt hela banken på spel genom utlåning av miljardbelopp till finansmannen Maths O. Sundqvist vars pantsatta aktier fallit kraftigt i värde. I samband med det drog Finansinspektionen in Carnegies tillstånd.

Staten som hade gett krislån till Carnegie, bedömde då att det fick vara nog och tog över Carnegie Investment Bank och systerbolaget Max Matthiessen som panter för statens lån till i slutändan det börsnoterade holdingbolaget D. Carnegie & Co som ägde Carnegie Investmentbank och Max Matthiessen.

Vad har ni för kommentarer till ert kontrollarbete med tanke på det nya, danska bedrägeriet?

– Vi vill inte i dagsläget kommentera detta mer, genom att det precis finns en utredning. Det är en helt ny utredning, och vi vill inte föregå mer om detta. Vi vill avvakta polisutredningen, säger Carnegie Investment Banks informationschef Andreas Koch till Realtid.se.

Enligt Koch har det gjorts en intern utredning inom Carnegie som nu har överlämnats till polisen.

– Vi vill inte föregå den legala processen.

Inväntar ni det innan ni drar slutsatser om Carnegies kontrollarbete?

– Vi har inga mer kommentarer till detta idag, säger Koch.

Business.dk skriver om bedrägeriet, och hänvisar till nyhetsbyrån Ritzau.

Den misstänkta bedragaren är 50 år och de pengar som det handlar om uppgår till motsvarande 24 miljoner svenska kronor.

Efter en rättegång bakom stängda dörrar, sattes den anställde i fängelse i 27 dagar.

Polisen har enligt nyhetsbyrån Ritzau hittat under 200.000 kronor som fanns kvar av pengarna. Eventuellt kan ytterligare pengar fås tillbaka senare genom att sälja fast egendom kopplade till mannen.

Mannen överförde Carnegies pengar till sitt eget konto i banken, och därefter till andra konton varifrån pengarna har tagits ut som kontanter.

Han försökte dölja spåren efter sig själv genom att upprätta fiktiva tillgodohavanden i banken som motsvarade de belopp den anställde överfört till sig själv.

– Jag är djupt chockad, säger Peter Hansen till tidningen. Han är chef för Carnegie i Danmark.

– Jag har helt enkelt inte kunnat föreställa mig att en person som har varit anställd här i 18 år och haft flera centrala förtroendeposter, har utnyttjat sin position och sin kunskap om vårt system för egen vinnings skull.

Bedrägerierna uppdagades i samband med att Carnegie räknade ihop årsbokslutet för år 2008. Efter att ha konfronterat den anställde, valde Carnegie att strax därefter polisanmäla honom.

Hansen understryker enligt Business.dk att de försvunna pengarna inte är kundernas pengar, och att Carnegie i övrigt har en stark finansiell ställning och kan klara av bortfallet.

– Men det är naturligtvis mycket beklagligt det som har hänt.

Mannen har enligt Ritzau åtminstone delvis erkänt sig skyldig, men hävdar dock att han hotats till att vidta sina gärningar.

Det påminner enligt Business.dk om norrmannen Stein Baggers förklaringar i den nyligen upptäckta IT Factory-härvan.

Den Carnegie-anställde har varit ansvarig för "compliance" hos Carnegie i Danmark, det vill säga skött kontakterna med danska finansinspektionen och sett till att Carnegie och bankens medarbetare följer alla regler på finansområdet.

Senast hade mannen hand om riskhanteringen för Carnegie i landet, och var enligt Business.dk därmed en av bankens mest betrodda medarbetare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons