Annons

Annons

Sitewide generic

NP3 Fastigheter höjer utdelningen

NP3 Fastigheter rapporterar kraftigt ökat förvaltningsresultat för 2015.

NP3s fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i norra Sverige. Handel utgör den största fastighetskategorin motsvarande 45 procent av fastighetsvärdet.

Intäkterna för helåret ökade med drygt 60 procent till 408 miljoner kronor (250) och driftöverskottet ökade till  302 miljoner kronor (194). Förvaltningsresultatet blev 202 miljoner kronor (111) och nästan fördubblades sedan året innan. Periodens resultat efter skatt uppgick till 188 miljoner kronor (141).

En riktad nyemission om 1 900 000 aktier gjordes under 2015 till Fjärde AP-fonden, som är fastighetsbolagets tredje största ägare med en ägarandel på 8,1 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,15 kronor per aktie (0,50).

Annons

Annons

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons