Annons

Annons

Sitewide generic

Norska oljefonden avkastade 2,7 procent

Resultatet för aktie- och ränteplaceringarna var 0,5 procent bättre än jämförelseindex – trots oljeraset.

Statens pensjonsfond utland, mest känd som norska oljefonden, avkastade 2,7 procent, motsvarande 334 miljarder norska kronor under förra året.

Det framgår av fondens årsrapport. Avkastningen på aktieinvesteringarna var 3,8 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 0,3 procent.
 
Resultatet för aktie- och ränteplaceringarna var 0,5 procent bättre än jämförelseindex. Fastighetsinvesteringarna avkastade 10,0 procent under året.

– 2015 var ett volatilt år med negativa räntor, valutaoro, fallande oljepriser och svagare tillväxtförväntningar för tillväxtmarknader. Vi har sett svängningar i fondens avkastning kvartal till kvartal, men totalt sett ett tillfredsställande resultat, kommenterar Yngve Slyngstad, vd för Norges Bank Investment Management.

Annons

Annons

Investeringarna är fördelade på 61,2 procent i aktier, 35,7 procent i räntebärande värdepapper och 3,1 procent i fastigheter. Det innebär en minskning i räntebärande och ett ökat innehav i fastigheter jämfört med för ett år sedan.

Oljefondens marknadsvärde steg till 7.475 miljarder norska kronor vid utgången av 2015, jämfört med 6.431 miljarder ett år tidigare.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna.
Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons