Annons

Annons

Sitewide generic

"Nordiska investerare är bra partners"

Goldman Sachs Asset Managements chef för impact investing diskuterar nya ESG-områdets utveckling framöver.

Nordiska investerare har varit engagerade i ESG-sektorn tillräckligt länge för att fokus numera ligger på hur hållbara investeringar och påverkansinvesteringar, så kallad impact investing, kan göras bättre och mer sofistikerat.

– Det är några saker vi har märkt här. Först och främst är det så att frågan om ESG och impact investing har gått från huruvida man ska göra det, till hur man kan göra det. Och i områden som var tidigt ute med det, som Skandinavien, handlar det om hur det kan utvecklas vidare. Diskussionen är på en djupare nivå som handlar om att förfina den allokeringen. Nordiska investerare har en nivå av erfarenhet som gör dem till väldigt bra partners, säger John Goldstein, direktör på Goldman Sachs Asset Management och chef för impact investing, till Realtid.

Impact investing är en något nyare typ av investering när det gäller påverkan på miljö och samhälle och handlar om att investeraren vill se en social avkastning i form av samhällsutveckling inom exempelvis hälsa och miljö.

Annons

Annons

Goldman Sachs satsade mer på området med förvärvet av Imprint Capital, som San Francisco-baserade Goldstein var med och grundade.

Temat i sig växer i popularitet men har fortfarande inte tagit det fulla steget över från att vara en mer nischad strategi.

– Jag skulle inte vilja påstå att vi har kommit så långt att det har blivit universellt accepterat men det är uppenbart att många organisationer tycker att det ligger i linje med deras egna finansiella intressen, säger Goldstein.

En diskussion om huruvida impact investing ska implementeras och hur bör alltid börja med att baseras på en kunds finansiella mål och arbetas fram utifrån den befintliga placeringsfilosofin. Nästa steg är att titta på om kunden vill förändra något och inte ändra det som redan fungerar.

– Att titta på var portföljen ligger idag kan leda till idéer för nästa steg. Att debatera om en portfölj som fungerar väl ska ändras är aldrig en bra startpunkt. Ett bra nästa steg är att hitta områden där kunden vill göra förändringar.

– För oss handlar ESG och påverkansinvesteringar om att integrera temat i kunders befintliga arbete och inte göra det till en separat del av strategin. Det kräver djupgående analys men så är det med alla urvalsprocesser, eftersom objektiven alltid varierar, säger Goldstein.

När Realtid intervjuade en brittisk förvaltare om temat bolagsstyrning och hållbarhet ansåg denne att nordiska investerare i sitt arbete med etiska investeringar favoriserade uteslutande av bolag som strategi istället för mer aktiv påverkan.

Den åsikten håller inte Goldstein med om och menar att han upplevt motsatsen, nämligen ett stort fokus på bolagsengagemang och ESG-integrering.

Frågan är om steget till så kallad impact investing från det redan populära etiska tänkandet borde skett inom kapitalförvaltningsindustrin tidigare.

GSAM:s förvärv av Imprint Capital är i alla fall ett tecken på att industrin börjar se det som ett område som kräver en satsning, uppger Goldstein.

– Jag tror att det sker vid precis rätt tillfälle. Termen i sig är relativt ny och började runt 2008 och som ett ganska nytt tema tar det tid att komma fram till om hur relevant det kan vara för större institutioner. Vissa delar kan nästan ses som filantropiska verksamheter och det kan vara relevant för stiftelser men är inte alltid det för stora kapitalförvaltare. Men nu när det utvecklats och vi kan förstå vad som är relevant för olika aktörer så har det utvecklats mycket mer, avslutar Goldstein.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons