Annons

Annons

Sitewide generic

Nordeas ordförande får 2,67 miljoner i arvode

Samtliga ledamöter ska väljas om.

Nordeas valberedning föreslår att samtliga ledamöter väljs om och den vill fortsatt se Björn Wahlroos som ordförande.

Följande blir omvalda: Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen.

Valberedningen föreslår även ett arvode till ordförande på 2,67 miljoner kronor, medan vice ordförande får ett arvode på 1,26 miljoner kronor. Övriga ledamöter erhåller vardera 826.580 kronor.

Annons

Annons

Därutöver skall arvode för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet utgå med 334.376 kronor till utskottsordföranden – och med 239.554 åt övriga ledamöter.

Ersättning till ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska dock inte betalas ut.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons