Annons

Annons

Sitewide generic

Munksjö går samman med Ahlstrom

Helsingforsnoterade Munksjö går samman med den finländska industrikoncernen Ahlstrom.

Samgåendet kommer att verkställas genom en så kallad absorptionsfusion där Ahlstrom kommer att fusioneras med Munksjö.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare i Ahlstrom erhåller 0,9738 nya aktier i Munksjö för varje ägd aktie i Ahlstrom. Efter samgåendet motsvarar det ett ägande i det sammanslagna bolaget om cirka 47,2 procent.

Munksjö uppskattar preliminärt att det sammanslagna bolaget kommer att omsätta cirka 2,2 miljarder euro med en justerad ebitda om 249 miljoner.

De årliga kostnadssynergierna uppskattas uppgå till cirka 35 miljoner euro. Dessa förväntas realiseras successivt över de kommande två åren.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons