Annons

Annons

Sitewide generic

Morgan Stanley och BofA slår förväntningarna

Fjärde kvartalet bättre än vad analytikerna hade väntat sig.

De båda amerikanska storbankerna Morgan Stanley och Bank of America överraskade positivt när man idag presenterade sina årsbokslut för 2015.

Morgan Stanleys resultat uppgår under det fjärde kvartalet till 7,74 miljarder dollar, vilket överträffar den samlade analytikerprognosen på 7,59 miljarder som tagits fram av Thomson Reuters.

Som brukligt kom den absoluta majoriteten av Morgan Stanleys resultat från affärssegmenten international securites samt wealth management, som drog in 3,4 miljarder dollar respektive 3,7 miljarder dollar under det fjärde kvartalet.

Annons

Annons

Bankens tredje huvudsegment, investment management, stod för 621 miljoner dollar av det totala resultatet under årets sista kvartal.

Även om Morgan Stanley slog analytikernas förväntningar utgjorde resultatet en knapp försämring jämfört med förra årets fjärde kvartal. Då uppgick bankens resultat till 7,76 miljarder dollar, jämfört med årets 7,74 miljarder.

Totalt sett över året ökade Morgan Stanley dock sitt resultat jämfört med föregående år. Det sammanlagda resultatet för 2015 uppgår till 35,16 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning om cirka 2,5 procent jämfört med 2014 års resultat om 34,28 miljarder dollar.

– Vi går in i 2016 med fortsatt kostnadsfokus överlag inom firman för att höja avkastningen för våra aktieägare, skriver Morgan Stanleys vd James Gorman i rapporten.

Morgan Stanley var inte den enda av de amerikanska storbankerna som slog analytikernas förväntningar när man idag presenterade sitt årsbokslut. Även Bank of America överraskade positivt.

Banken ökade sitt resultat med 9,8 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt tack vare lägre kostnader.

Det justerade resultatet per aktie uppgår för det fjärde kvartalet till 0,28 dollar (3,01 miljarder dollar totalt). vilket är högre än vad analytikerna på förhand hade förutspått. I en enkät gjord av Factset förväntade sig de tillfrågade analytikerna i genomsnitt ett justerat resultat per aktie om 0,27 dollar.

Bank of Americas sammanlagda resultat för verksamhetsåret 2015 uppgår till 15,89 miljarder dollar innan utdelningar, vilket kan jämföras med 4,83 miljarder dollar under 2014.

– Resultaten för 2015 var våra bästa på nästan ett decennium, vilket återspeglar det arbete vi har gjort för att utveckla en rättfram verksamhetsmodell inriktad på ansvarsfull tillväxt och att göra fler affärer med varje kund och klient, kommenterar Bank of Americas vd Brian Moynihan.

Morgan Stanley och Bank of America är bara några i raden av globala storbanker att presentera positiva nyheter i sina årsbokslut. Så sent som i fredags släppte både Citigroup och JP Morgan sina respektive rapporter för 2015, innehållandes idel vinstlyft för de båda bankjättarna.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons