Annons

Annons

Sitewide generic

Moretime kallar till borgenärsmöte

Sammanträdet hålls 18 mars i Stockholms tingsrätt.

Moretimes rekonstruktör Bill Kronqvist har skickat ut en så kallad cirkulärskrivelse som informerar bolagets borgenärer om rekonstruktionen, som marknad och media nyligen informerades om.

Skrivelsen innehåller även bolagets balansrapport som dock inte är avstämd. Moretimes ansökan om företagsrekonstruktion beviljades av Stockholms tingsrätt förra fredagen. Ett borgenärs-sammanträde ska hållas 18 mars 13:30 i Stockholms tingsrätt.

– Jag bedömer chanserna som goda. Det finns en bra kundkrets och många som är intresserade av det här, för det är en typ av tjänster som det finns en bra marknad för, sade Bill Kronqvist i en intervju i måndags med Realtid.se angående rekonstruktionen.

Annons

Annons

Moretimes rörelseresultat blev, enligt bokslutet, -11,8 miljoner kronor (-4,7), medan resultatet efter finansiella poster blev -12,3 miljoner kronor (-4,9). Nettoresultatet sjönk till -12,3 miljoner (-4,9) och soliditeten var vid utgången av förra året -12 procent (-4,9).

"Det faktum att Moretime numera befinner sig under rekonstruktion kommer sannolikt att innebära att de förändringar som skulle ha genomförts nu kommer att ske snabbare och att vi skaffat oss en ytterligare tidsfrist att anskaffa det kapital som behövs. I övrigt är det 'business as usual' och vi har ingen anledning att se annorlunda på framtiden än för en vecka sedan", konstaterar vd Carl-Fredrik Morander i bokslutet.

Nyligen meddelade bolaget att man planerar att genomföra två nya emissioner i april med förhoppning om att kunna ta in totalt 20 miljoner kronor. På grund av rekonstruktionen är det dock oklart om det blir av.

Fredagen 26 februari handelsstoppades även bolagets aktie på Aktietorget på grund av "osäkerhet kring finansiell ställning". Handeln återupptogs dock 29 februari. Aktien handlas tills vidare på Aktietorgets Observationslista.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons