Annons

Annons

Sitewide generic

Minskade volymer av corp-obligationer

En tredjedel av alla företagsobligationer hade negativ avkastning förra året, enligt Danske Banks undersökning.

Emissionsvolymen för nya företagsobligationer förra året föll med 25 procent jämfört med rekordåret 2014 och bröt trenden med flera års oavbruten uppgång.

Det framgår av Danska Banks senaste kreditmarknadsrapport ”SEK Credit Market 2016 -navigating in stormy waters - hold on to your hat”.

Utvecklingen förklaras med att bankerna varit expansiva i utlåningen mot större företag samtidigt som marknadsfinansieringen blivit dyrare på grund av en högre riskpremie (stigande spreadar).

Annons

Annons

Utvecklingen med stigande spreadar blir ett tema även under 2016 i alla kategorier och Danske Bank menar att ett aktiv urval, så kallad bond picking, blir viktigt, framgår det av rapporten.

Den svenska marknaden som helhet hade en positiv avkastning men en tredjedel av alla företagsobligationer gick back. Skillnaden ökade under 2015, även det en utveckling som väntas fortsätta under 2016.

Däremot utmärkte sig fastighetssektorn och ökade sin upplåning med nästan 15 procent till 45 miljarder kronor. Sektorn stod för nästan hälften av den totala emissionsvolymen under 2015, enligt rapporten.

Den svenska marknaden har en viss övervikt mot fastigheter men fördelen är även att svenska bolag har en lägre exponering mot fallande råvarupriser än till exempel USA och Norge.

– Sveriges väldiversifierade näringslivsstruktur är en fördel i det nuvarande marknadsklimatet. Endast ett fåtal av de bolag som har gett ut obligationer befinner sig under allvarlig finansiell stress. I både Norge och USA där andelen bolag inom olje- och energisektorn är högre var avkastningen på företagsobligationer negativ under 2015. Med det nuvarande låga oljepriset finns det en betydande risk att antalet företagskonkurser och rekonstruktioner kommer att öka kraftigt i dessa länder framöver, säger Danske Banks chef för kreditanalys Louis Landeman.

I rapporten skriver banken att fastighets- och byggbolagen föredras framöver, tillsammans med flygbolag och papperssektorn. De sektorer som är tungt exponerade mot de låga råvarupriserna och svagheterna i tillväxtmarknader som olja- metall- och gruvor, undviks.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons