Annons

Annons

Sitewide generic

Medas aktie rusar uppåt efter Mylan-bud

Amerikanska läkemedelsbolaget erbjuder 84 miljarder kronor. Medas aktie stiger med 73 procent.

Igår kväll lade amerikanska Mylan ett uppköpsbud på svenska Meda om 84 miljarder kronor.

Rederiet Stena Sessan som leds av familjen Olsson är storägare i Meda med 20,7 procent har accepterat budet. Det har även Rovati-familjens Fidim S.r.l. gjort, som är näst största delägare med nio procent.

Mylan bjuder 165 kronor per aktie och om en annand budgivare vill ge sig in i processen måste den lägga 15 kronor per aktie över det amerikanska bolagets bud.

Annons

Annons

"Till följd av att Stena Sessan AB och Fidim S.r.l. har åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor, har Martin Svalstedt, Luca Rovati, Peter Claesson och Lars Westerberg inte deltagit i Styrelsens beslut rörande Styrelsens uttalande i anledning av Erbjudandet", skriver bolaget i en kommentar till budet.

Medas styrelse gav SEB Corporate Finance uppdraget att utvärdera budet och lämna en så kallad "fairness opinion".

Nu har det svenska läkemdelsbolaget även anlitat Rothschild som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare för erbjudandet.

Styrelsen i Meda kommenterar budet med att ett samgående med Mylan är positivt och strategiskt motiverat i en allt mer konsolidernade marknad.

"Vidare kommer dessa fördelar att göra det möjligt för Meda att adressera vissa risker som är förknippade med Bolagets nuvarande framtidsutsikter. Dessa risker innefattar risker relaterade till Medas storlek på den amerikanska marknaden som inte nått en kritisk massa, makroekonomiska osäkerhetsfaktorer i vissa ekonomier och Medas icke-organiska tillväxt", framgår det av Meda-styrelsens kommentar.

Just kritisk massa i viktiga terapiområden tillsammans med en ökad kommersiell närvaro listas som strategiskt viktiga fördelar i transaktionen.

Mylan har skickat en kommentar kring organisationens framtid till Medas anställda och ledningsgrupp där bolaget nämner att vissa förändringar kan äga rum.

"Mylan värdesätter den utomordentliga kapacitet och kompetens som Medas hängivna ledning och anställda har och ser fram emot att välkomna dem till Mylan. Vidare har Meda en infrastruktur i ett antal marknader där Mylan för närvarande har begränsade resurser, Sverige inkluderat. För att förverkliga de synergier som diskuteras ovan kommer integrationen av Mylan och Meda troligen att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar och förändringar för de anställda i den sammanslagna koncernen. Under perioden efter att Erbjudandet har fullföljts, och efter noggrann analys av den sammanslagna verksamhetens behov, kommer Mylan att identifiera och fastställa vilken struktur som är optimal för att kunna fortsätta att leverera framgång framöver. Före Erbjudandets fullföljande är det för tidigt att säga vilka åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter dessa skulle ha. Inga beslut är i nuläget fattade om några väsentliga förändringar avseende Mylan eller Medas anställda och ledning eller avseende den nuvarande organisationen och verksamheterna, innefattande anställningsvillkor, sysselsättning och de platser där bolagen bedriver sin verksamhet", framgår det av Mylans kommentar.

Det amerikanska bolagets aktie rasade med nio procent i efterhandeln, direkt efter att budet blev offentliggjort.

Medas aktie har idag däremot rusat efter att budet blev känt och ligger nu på drygt 150 kronor per aktie, hela 73 procent högre.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons