Annons

Annons

Sitewide generic

Londonbörsen och Deutsche Börse överens om fusion

Nya gemensamma bolaget värt 250 miljarder kronor. Väntas innebära synergieffekter om nästan 4,2 miljarder kronor årligen.

Den 23 februari annonserade London Stock Exchange och Deutsche Börse att man satt i förhandlingar om en fusion. Nu står det klart att de båda bolagen har nått en överenskommelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären sker genom bildandet av ett nytt gemensamt holdingbolag, där 45,6 procent ska ägas av London Stock Exchange och 54,4 procent av Deutsche Börse.

Den nya koncernen beräknas vara värd motsvarande cirka 250 miljarder kronor, baserat på de två bolagens respektive börsvärden i dagsläget, skriver Reuters.

Annons

Annons

De båda bolagen prognostiserar att fusionen innebär synerigeffekter om cirka 450 miljoner euro per år, motsvarande nästan 4,2 miljarder kronor.

Vd för det nya bolaget blir Deutsche Börses nuvarande vd Carsten Kengeter, medan London Stock Exchanges nuvarande styrelseordförande Donald Brydon blir ordförande.

Den nya koncernen kommer att ha sin hemvist i Storbritannien och vara primärt listat på FTSE 100, däremot kommer den också vara listad på Frankfurtbörsen och ha huvudkontor i båda städerna.

Deutsche Börse har tidigare försökt köpa London Stock Exchange vid två tillfällen - 2000 och 2005 - och misslyckats.

Inför förhandlingarna om ett samgående har det spekulerats i huruvida ett brittiskt utträde ur EU skulle påverka ett gemensamt bolags framtid. Detta är även något som London Stock Exchange addresserar i sitt officiella pressmeddelande.

"LSEG och DBAG anser att fusionen gör oss välpositionerade för att möta globala kunder oberoende av utgången i omröstningen om ett brittiskt medlemskap i Europeiska Unionen, även om denna utgång mycket väl kan komma att påverka volymen och innehållet i den verksamhet som kommer att bedrivas inom det gemensamma bolaget. Således är utgången i folkomröstningen inte ett villkor för fusionen", skriver London Stock Exchange.

Uttalandet kommer efter att bolagen tillsammans tillsatt en kommitté för att utreda effekterna av ett brittiskt utträde ur EU, en så kallad Brexit.

Storbritannien folkomröstar om EU-medlemskapet den 23 juni.

Fusionen väntas vara slutförd i slutet av 2016 eller det första kvartalet 2017.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons