Annons

Annons

Sitewide generic

Kostnaderna var grundproblemet

ECX:s ordförande Lars O. Grönstedt berättar om varför det är bäst att investeringsavtalet med East Capital rivs upp.

East Capital Explorer ska vid en extra bolagsstämma besluta om att bli ett självständigt investmentbolag och därmed riva upp det kritiserade avtalet med ägaren och förvaltaren East Capital.

Explorers ordförande Lars O Grönstedt berättar för Realtid.se att just förvaltningskostnaden varit ett ämne i fokus.

– Grundproblemet är att förvaltningskostnaderna som andel av värdet på den förvaltade portföljen är 2,7 procent och det är dubbelt så mycket som jämförbara investmentbolag. Höga förvaltningsavgifter äter upp så oerhört mycket av möjliga investeringar. Det har för mig varit det stora problemet, säger han.

Annons

Annons

Grönstedt tog över ordförandeposten i det börsnoterade investmentbolaget under våren 2015, men har suttit i styrelsen sedan 2012. Redan 2014 omförhandlades det omdetbatterade avgiftsupplägget. Tidigare fungeradet det så att East Capital tog prestationsbaserade avgifter för alla innehav som gått plus oavsett hur det gått för övriga innehav. Förändringen som skedde 2014 betydde rent förenklat att resultatbaserade avgifter inte betalas på vare sig fonder eller direktinvesteringar förrän hela portföljens substansvärde per aktie är tillbaka på nivån som Explorer börsnoterades på.

Parterna var eniga förra året men förhandlade därefter om det bästa sättet för både förvaltaren och investmentbolaget.

– Det är inget som varit omstritt mellan oss och East Capital utan något vi enades om i våras. Sedan har vi förhandlat om hur man bäst ändrar detta och kommit fram till att det bästa är att gå till en extra bolagsstämma och föreslå att hela avtalet rivs upp och att bolaget blir självförvaltande. Huvudsyftet för mig har varit att få bukt med kostnaderna, säger Grönstedt.

Eftersom Explorer nu ska bli självständigt ska bolaget upprätta en egen förvaltningsorganisation, vilket innebär rekrytering av förvaltningskompetens. Bolagets ordförande bedömer att allt bör vara klart sex till nio månader efter att beslutet klubbas igenom i extrastämman. Däremot finns det en del juridiska frågor som ska lösas, till exempel ska en del bolag i strukturen avvecklas vilket kan fördröja processen.

– När jag säger att bolag ska avvecklas så är det så att idag ligger alla innehav i ett dotterbolag i Luxemburg och det finns ingen anledning att ha kvar det. Det ska likvideras och föras över till det svenska bolaget så det finns en juridisk tidtabell som är lite avvikande. Men i praktiken är vi klara sex till nio månader efter stämman, säger Grönstedt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons