Annons

Annons

Sitewide generic

"Prestation ska avgöra var man hamnar"

Arx Femina är det enda svenska nätverket för unga kvinnor i finansbranschen. Syftet är att stödja varandra och jobba för jämställdhet.

 

På Morningstars kontor i centrala Stockholm jobbar 25-åriga Julia Sahlin, grundare och styrelseordförande i Arx Femina.

– När jag började i finansbranschen så kände jag att det skulle vara fantastiskt att ha en plattform eller ett nätverk att ansluta sig till som vässar mina kunskaper. Men det fanns inget sådant och då började jag fundera på att starta ett nätverk, berättar hon.

För drygt ett år sedan träffade Julia några andra tjejer på ett mingel som Morningstar anordnade, och de gick igång på hennes idé. Det blev startskottet för Arx Femina, som betyder borg eller fästning och kvinna.

Annons

Annons

– Med det namnet vill vi symbolisera en styrka av kvinnor tillsammans. Vi vill bygga en stark fästning. Men vi vill bygga den tillsammans med män, för det är de vi kommer att arbeta med. Arx Femina är inget separatistiskt nätverk. Män är välkomna på våra events, men fokus är såklart på kvinnor och våra medlemmar är kvinnor.

Arx Femina är det enda svenska nätverket för unga kvinnor mellan 20-30 år i finansbranschen.

- Vi behövs för att vi är underrepresenterade. Det finns en del kvinnliga nätverk inom finans, men vårt nätverk skiljer sig i det avseendet att vi inte fokuserar på varför det är färre kvinnor i branschen utan hur vi kan bli fler.

Målet för nätverket är ekonomisk jämställdhet, jämställt inflytande och makt.

– Vi vill att det är prestation som avgör var man hamnar och inte kön. Det är vad vi jobbar för. Men det handlar även om att bygga en insikt hos männen om vad vi söker. Vi ska inte se varandra som hot utan hur vi kan samarbeta på ett bra sätt. Det vill vi lyckas åstadkomma.

Arx Femina har ett huvudtema varje kvartal och anordnar ett stort event dit olika talare är inbjunda. Det här kvartalet står hållbara investeringar i fokus.

– Mellan de stora eventen försöker vi hålla två mindre träffar på en AW eller en kaffe, och diskuterar saker i små grupper. Det är för vi ska nå de medlemmar som bara kan komma då.

Styrelsen frågar även medlemmarna vad de vill ha ut av nätverket.

– Efter ett tag har ett mönster börjat framträda bland önskemålen och det vill vi försöka erbjuda. Det är alltifrån hur man talar inför publik till en excelkurs. Det ska vara vad tjejerna känner behov av i stunden.

Vad har ni fått för respons på Arx Femina?

- Väldigt positiv! Det är många som vill vara med. Till och med sådana som inte varit på några av våra events utan bara mailar och frågar hur man kan ansluta sig. Det är kul att känna sig behövd.

Vad vinner finansbranschen på en bättre blandning mellan män och kvinnor?

- Diversifiering är alltid bra. Det finns flera studier som visar att ett börsbolag med en diversifierad styrelse får högre avkastning.  Jag tror även att det blir roligare att arbeta tillsammans när könsfördelningen är mer jämn, säger Julia Sahlin.

Se bildspel från Arx Feminas senaste nätverksträff

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons