Annons

Annons

Sitewide generic

Barn och karriär rimmar illa för kvinnor

En ny undersökning från fackförbundet Unionen visar att föräldraskapet sätter käppar i hjulet för många kvinnor.
- Det är självklart ett allvarligt problem att kvinnor i praktiken inte har samma förutsättningar som män att göra karriär, säger förbundsordförande Martin Linder.

 

Enligt undersökningen avstår kvinnor i högre grad än män från att söka nytt jobb för att de är föräldrar. Det gäller nästan fyra av tio kvinnor jämfört med nära en fjärdedel av männen.

Fler kvinnor än män anser dessutom att föräldraledighet påverkar karriärmöjligheterna negativt. Här handlar det om fler än 30 procent av kvinnorna mot 16 procent av männen.

Drygt tre av tio tillfrågade går ner i arbetstid för att kunna kombinera jobb och familj. Men även här är skillnaderna stora mellan könen. Nästan hälften av kvinnorna har gjort detta och knappt 20 procent av männen.

Annons

Annons

Trots att det är förbjudet enligt lag att missgynna en anställd som varit föräldraledig så uppger 23 procent av kvinnorna och åtta procent av männen att de inte ingått i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare.

- Det är oacceptabelt men föga förvånande att en större andel föräldralediga kvinnor än män riskerar att missgynnas i lönehänseende. Ju längre föräldraledighetsperioder desto större risk att hamna på efterkälken i löneutvecklingen, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Det positiva i undersökningen är att en majoritet (71 procent) av föräldrarna har inflytande över sin arbetstid. 62 procent uppger att möten läggs på tider som gör det möjligt att hämta och lämna på förskola och skola.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons