Annons

Annons

Sitewide generic

Okad_sysselsattning_534.jpg

Antalet personer i sysselsättning ökar enligt SCB.
Antalet personer i sysselsättning ökar enligt SCB.

Antalet sysselsatta ökar, främst bland utrikes födda

På ett år har antalet sysselsatta ökat med 74.000 till 4 921.000. Det är bland de utrikes födda som ökningen är störst, en utveckling som pågått sedan 2010. Detta visar ny statistik från SCB rörande fjärde kvartalet 2016.

I går rapporterade Realtid Karriär om Arbetsmarknadsekonomiska rådets larm angående växande klyftor på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda. Glädjande då att ny statistik från SCB (Arbetskraftsundersökningarna, AKU, fjärde kvartalet 2016) visar att det totala antalet sysselsatta ökar, och då främst bland de utrikes födda. Mellan fjärde kvartalet 2015 och fjärde kvartalet 2016 var ökningen av personer i sysselsättning 74.000, och det totala antalet i sysselsätning 4 921.000.

Jämfört med fjärde kvartalet 2015 har antalet fast anställda ökat med 73.000 till 3 701.000, en ökning relativt lika fördelad mellan män och kvinnor. För femte kvartalet i rad ökade under fjärde kvaralet 2016 antalet anställda i privat sektor och uppgick till 2 947.000 personer, en ökning med 32.000 jämfört med samma kvartal föregående år.

När det gäller antalet arbetslösa har det inte skett någon signifikant förändring det senaste året. Under fjärde kvartalet 2016 var 335.000 personer arbetslösa varav 185.000 män och 150.000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 6,4 procent för befolkningen i åldern 15-74 år  – 6,7 procent för män och 6,0 procent för kvinnor.

Om man vänder på det och tittar på hur stor del av befolkningen mellan 15 och 74 år som var i arbete under fjärde kvartalet 2016 så var siffran 59,2 procent  – en marginell ökning med 1,1 procent jämfört med föregående år.

Som kuriosa kan nämnas att det totala antalet arbetade timmar per vecka i Sverige under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 157,8 miljoner timmar. Läs mer här.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons