Annons

Annons

Sitewide generic

loochtco.jpg

Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO, och Lena Orpana, utredare av pensionsfrågor på TCO.

"70 procent av lönen i pension"

LO föreslår i en färsk rapport att alla ska få behålla mer av lönen i pension. TCO tycker inte det är ett orimligt förslag.

 

LO:s pensionsutredning presenterades häromdagen och i den lyfts det fram flera förslag för ett hållbart pensionssystem.

Med det nuvarande systemet kan de flesta räkna med cirka 60 procent av slutlönen i pension. Det är för lite menar LO. 

– Alla ska kunna räkna med minst 70 procent av slutlönen i pension, precis som prognosen var när dagens pensionssystem infördes, säger förste vice ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

LO föreslår också att en gas införs i pensionssystemet som höjer pensionerna vid överskott. Ett annat förslag är att avskaffa premiepensionen. Man vill på sikt även höja avgifterna till det allmäna pensionssystemet.

Lena Orpana, som jobbar med pensionsfrågor på TCO, tycker inte att 70 procent är ett orimligt förslag.

– Inte ur inkomstsynpunkt och med hänsyn till levnadskostnader med mera. Särskilt inte för dem med låga inkomster, vilket även många tjänstemän har och särskilt då kvinnor, säger hon i en kommentar till Realtid Karriär.

TCO har dock överhuvudtaget inte diskuterat eventuella förändringar av det allmänna pensionssystemet, till exempel gas eller höjda avgifter. TCO tar i dagsläget inte heller ställning för en omläggning som generellt skulle ge 70 procent.

– Men det är helt klart att nivåerna i det allmänna pensionssystemet är mycket låga, både absolut och i förhållande till tidigare inkomst. Tjänstepensionen är absolut nödvändig.

Förslaget om en nedläggning av premiepensionssystemet delas inte av TCO.

– Vi vill behålla premiepensionssystemet. När det väl är sjösatt och ett stort antal individer sparar i det skulle det vara kostsamt och krångligt både för individer och stat att lägga ner det. Däremot tror vi att individer skulle gynnas av ett mer överskådligt system med färre fonder och med vissa kriterier som fonder måste uppfylla för att få vara med.

Vad ska man som enskild tänka på vad gäller lön och pension?

– Att alla arbetsinkomster bidrar till pensionen, att arbeta heltid om så är möjligt och att tjänstepensionen är viktig och ökar i betydelse. Se till att tjänstepension, helst kollektivavtalad, ingår i anställningsavtalet.

Och om man jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal?

– Den personen behöver ha ett anställningsavtal som innebär att arbetsgivaren sätter av medel för tjänstepension, alternativt själv sätta av medlen. Men omkring 90 procent av de anställda på svensk arbetsmarknad har kollektivavtalad tjänstepension.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons