Annons

Annons

Sitewide generic

Investor fortsätter spara

Storvinst första kvartalet.

Investors resultat uppgick till 10,9 miljarder kronor jämfört med 346 miljoner kronor för samma period 2011.

Det motsvarar 14,36 kronor per aktie jämfört med 0,51 kronor per aktie för första kvartalet i fjol.

Totalavkastningen för de första tre månaderna blev 14 procent (6).

Annons

Annons

Samtidigt som Investor redovisar storvinst skriver vd Börje Ekholm i årets första kvartalrapport att Investors kostnadsbesparingar fortsätter:

"Som ett led i detta har närmare en tredjedel av Investors anställda, knappt 50 personer, lämnat eller kommer att lämna. Vi har dock fortfarande betydande extrakostnader i samband med förenklingar av vår legala struktur. Dessutom påverkades kostnaderna under kvartalet av redovisningen enligt IFRS av 2009 års långsiktiga aktieprogram. Vi räknar med att nå full effekt av kostnadsbesparingarna vid slutet av 2012. Årstakten på kostnaderna beräknas då närma sig 350 Mkr, att jämföra med första kvartalets 450 Mkr i årstakt."

Investor räknar med 4,7 miljarder kronor i utdelningar från kärnbolagen i portföljen under 2012, en ökning med 700 miljoner kronor från förra året.

Under första kvartalet erhöll Investor också 1,4 miljarder kronor från EQT.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons