Annons

Annons

Sitewide generic

Intrum Justitia höjer utdelningen

Men något svagare siffror i fjärde kvartalet.

Intrum Justitias nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 1.396 miljoner kronor (1.370), medan rörelseresultatet (EBIT) blev 385 miljoner (360).

Nettoresultatet landade på 274 miljoner (294), vilket motsvarade ett resultatet per aktie på 3,76 SEK (3,85).

– I december kunde vi även meddela två händelser som stärker koncernen inför kommande år. Vi förvärvade två större skuldportföljer från finansiella institutioner med en total investering om cirka 670 miljoner kronor och vi ökade vår finansiella flexibilitet genom att ingå avtal om en utökad kreditfacilitet, skriver nytillträdde vd:n Erik Forsberg som efterträdde Lars Wollung som fick sparken av oklar anledning i november förra året.

Annons

Annons

Helåret var däremot stabilare. Koncernens nettoomsättning uppgick till 5.628 miljoner kronor (5.184), medan rörelseresultatet landade på 1.624 miljoner (1 430). Nettoresultatet för helåret blev 1.172 miljoner (1 041), och resultatet per aktie var 15,92 SEK (13,48).

Styrelsen föreslår en utdelning på 8,25 kr (7,00) per aktie, motsvarande totalt 597 miljoner (514).

– Vinsten per aktie har ökat med 18 procent och avkastningen på köpta fordringar var 20 procent, väl över våra finansiella mål om 10 procent respektive 15 procent. För vår kapitalstruktur har vi under året varit strax under eller i nivå med vårt finansiella mål om en nettoskuld i relation till rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar om 2,0-3,0, skriver Forsberg.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons