Annons

Annons

Sitewide generic

"Inte som att tända en 200-wattslampa"

Nya EU-regler om transparens på obligationsmarknaden har mött tungt motstånd. Nu slår Esma-basen Steven Maijoor tillbaka.

Med regelpaketet Mifid 2 kommer nya transparenskrav för obligationsmarknaden.  Reglerna kommer som en del av tekniska standarder från EU:s värdepapper- och marknadsmyndighet Esma.

Det bakomliggande syftet är att förbättra obligationshandeln och ge skjuts åt likviditeten på marknaden. Alla är dock inte till freds med transparenskraven. Inte minst har Storbritannien, Tyskland och Frankrike – bland de mest betydande kapitalmarknaderna i Europa – invänt mot ökad transparens.

Kritiken bemöts dock av Steven Maijoor, Emas ordförande.

Annons

Annons

– Med mindre transparens än vi föreslår skulle reglerna bara innebära att man bekräftar hur det ser ut i praktiken i dag, sade Maijoor då han mötte pressen under sitt Sverigebesök på torsdagen.

Han betonade att reglerna lagts fram efter en noga och försiktig "kalibrering".

– Våra tekniska standarder innebär en mycket måttlig ökning av transparensen på obligationsmarknaden. Vi kaliberade förslaget utifrån den europeiska marknadens storlek, ungefär 50 000 obligationer. Av dem träffas ungefär 5 procent. Det här inte som att tända en 200-wattslampa över marknaden.

Esma har också räknat in risken för skadeverkningar transparensregler på obligationsmarknaden kan medföra, uppger Maijoor.

– Vi är mycket väl medvetna om att mer transparens på en del av en marknad där likviditeten är låg kan ta död på marknaden. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig likvididet när man inför transparens, så att det leda till ökad likviditet.

Spelkorten har blandats om på kapitalmarknaderna. När det gäller frågan om likviditet talar Steven Maijoor om "strukturella förändringar" som har skett de senaste åren. Det gäller så väl tekniken som används av marknadsaktörerna som konkurrensen och regleringen.

– Kapitalmarknaderna har växt mycket starkt de senaste åren. Bland annat har det blivit mycket vanligare att emittera företagsobligationer. Det innebär att mycket av företagens skulder hamnar i händerna på kapitalförvaltare, som vi vet agerar på ett helt annat sätt än bankerna som agerar likviditetsgaranter.

– Men förändringarna innebär inte att likviditeten på kapitalmarknaden skulle ta stryk av mer transparens, införd under försiktiga former. Alla likvida marknader är transparenta eftersom transperans är ett förkrav för förtroende och investeringsvilja.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons