Annons

Annons

Sitewide generic

Stefan_Ingves534.jpg

Riksbankschef Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves Foto: Riksbanken

Ingves: Bankerna måste ta ansvar

Riskbankschefen förspråkar en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillgodose behovet av kontanter i landet.

Sverige är ett av få länder i världen där användandet av kontanter faktiskt minskar. De senaste fem åren har exempelvis antalet bankkontor som hanterar kontanter halverats. Under samma tid har dessutom 154 bankkontor stängts.

Den minskade tillgången har fått regeringen att starta en utredning om hur systemet för grundläggande betaltjänster ska se ut i framtiden.

Med anledning av detta skriver Riksbankschef Stefan Ingves i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag att bankerna måste ta sitt ansvar i frågan. Han tror dock inte att detta kommer att ske självmant.

Annons

Annons

"Ett förslag som borde övervägas är att införa ett lagkrav på bankerna att upprätthålla rimlig kontantservice. Det skulle innebära att bankerna får ett tydligt krav på sig att göra det som förväntas av dem, nämligen att de tar sitt samhällsansvar och ger kunderna den service de förväntar sig", skriver Ingves.

Ett sådant förslag skulle, enligt Ingves, innebära att bankerna i framtiden inte tillåts dra ner på sitt utbud av kontanttjänster i snabbare takt än vad efterfrågan minskar. Exakt hur detta skulle regleras går riksbankschefen inte in på.

En grupp som drabbas särskilt hårt av den minskade tillgången på kontanter är äldre människor i glesbygdsområden, påpekar Stefan Ingves, även om han också understryker vikten av nya innovativa betalningslösningar.

"Sverige ligger långt framme när det gäller utveckling och användning av nya innovativa tjänster. Den tekniska utvecklingen och innovationen på betalningsmarknaden är positiv och gagnar ekonomisk tillväxt och välfärd. Men den grundläggande tillgången till kontantservice har börjat brista", skriver han.

"Möjligheten att göra betalningar är grundläggande i vårt moderna samhälle och det gäller därför att slå vakt om allas möjlighet att kunna göra betalningar. Det kommer inte att vara till gagn varken för enskilda individer eller för samhället som helhet att bankerna inte tar detta ansvar", avslutar Ingves.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons