Annons

Annons

Sitewide generic

"If you snooze you lose!"

Realtids paneldeltagare om branschtrender och utmaningar under 2016.

Efter ett 2015 med nya rekordnivåer inom M&A, ökat digitaliseringstryck och världspolitisk oro knyter världen, och finansbranschen, säcken och blickar framåt mot 2016.

Realtid.se har frågat Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, Eirik Winter, Nordenchef investment bankning på Citi samt Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P) hur de ser på det gångna och det nya året.

Hur var år 2015 för er och för branschen?

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank:

Annons

Annons

– Fokus på regelverk har hållit branschen upptagen och till viss del hämmat den innovationstakt som är nödvändig för att möta konkurrens från nya aktörer.

Eirik Winter, Nordenchef investment bankning, Citi:

– Citi Norden hade ett av sina bästa år någonsin. Särskilt inom markets & investment banking där har vi har haft hög aktivitet. Vi har ökat våra marknadsandelar i stort sett inom alla områden. Detta är ett resultat av de investeringar vi gjort framförallt lokalt i Sverige och i Norden. Sedan ligger vi nog före många - speciellt de europeiska bankerna - när det gäller att ha utmaningarna efter finanskrisen bakom oss. Många européer måste stärka sitt kapital och göra stora strukturella förändringar. De lokala bankerna är dock starka samt har flyttat fram sina positioner, särskilt inom investment banking.

Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P)

– 2015 var ett bra år både för oss och branschen.

Vilka branschtrender går att urskilja inför det kommande året?

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

– Nya typer av samarbeten och större användning av kunddatabasen för att möta kundens behov.

Eirik Winter, Nordenchef investment bankning, Citi

– Stor volatilitet på den globala marknaden. Geopolitisk osäkerhet, Kina, råvaror och valutarisker samtidigt som US nu börjat höja räntorna. Jag tror dock att antalet M&A kommer att vara stort, eftersom såväl riskkapital bolagen och många av de stora multinationella företagen har starka balansräkningar och stora kassor. Också det faktum att fonder, pensionsbolag och institutioner söker efter högre avkastning i en nollräntemiljö, kommer fortsätta att underbygga en hög aktivitet såväl för IPOs och inom obligationsmarknaden. Hela startup- och fintech-sektorn kommer också att fortsätta vara het.

Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P)

– Svårt att se några tydliga trender eller nya riktningar, men det skulle inte förvåna om trenden mot mer nischade byråer som ett komplement till de stora full-service byråerna fortsätter.

Vilka kommer att vara de viktigaste frågorna för er under 2016?

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

– Kundfokus och tillit.

Eirik Winter, Nordenchef investment bankning, Citi

– Ge våra kunder den bästa möjliga analysen av vad som sker globalt i världsmarknaden samt "översätta" detta på bästa möjliga sätt till aktiviteter som ökar kundens möjlighet att skapa värden för dess aktieägare och intressenter. Företag som inte har, eller kan få, en ledande marknadsposition inom ett visst område bör avyttra dessa verksamheter och återinvestera i högre avkastande affärsområden. Riskkapitalbolagen spelar också fortsättningsvis en stor roll i denna proaktiva omvandling. Bra banker med global reach behövs för bästa möjliga råd.

Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P)

– Att fortsätta växa vår firma på ett balanserat sätt som möjliggör för nya jurister att komma in i verksamheten på ett bra sätt. Inte minst inom mitt specialområde, bank- och finansrådgivning är detta en viktig fråga.

Vilka stora utmaningar står ni inför?

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

– Högre krav från kunderna, fortsatta oklarheter kring regelverk och en exceptionellt föränderlig och oviss omvärld.

Eirik Winter, Nordenchef investment bankning, Citi

– If you snooze you lose! Fortsätta vara nyfikna och hungriga i en tid av global volatilitet. Hjälpa våra kunder att tolka omvärlden samt ge dem ett konstant flöde av idéer hur man parerar sig mot risk och osäkerhet, samt dra relativ nytta av den starka position som särskilt svenska och Nordiska företag besitter.

Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P)

– Glädjande nog har vi just rekryterat två erfarna biträdande jurister inom M&A och corporate och en utmaning är att göra detsamma inom bank- och finansområdet.

Vad ser du mest fram emot under 2016?

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank

– Ett mer tolerant och öppet samhälle, det är helt nödvändigt att omfamna både migration och digitaliseringen!

Eirik Winter, Nordenchef investment bankning, Citi

– Vikingarännet (klassiskt skridskolopp mellan Uppsala och Stockholm, reds. anm.) och mina gymtimmar med Anders Borg! Många världsproblem löses då och vi kommer på massor av idéer samtidigt som vi blir starka! Skämt åsido, jag ser mycket fram emot att jobba ännu närmare våra kunder för att förstå alla deras utmaningar. Detta är en mycket komplicerad och osäker tid men jag är i grunden en optimist. Svårigheter är en ypperlig möjlighet till positiva förändringar. Det handla om att vara beredd att "slakta vissa heliga kor" i en snabbt föränderlig värld. Vi banker måste också vara lyhörda för detta.

Mats Rooth, partner, Baumgarten Byström Rooth & Partners (BBR&P)

– Vår från årsskiftet nya partner Mathias Hansson är ju specialiserad inom kapitalmarknadsjuridik, börsfrågor och IPOs, och att fortsätta bygga vår firma med denna nya kompetens är något vi ser mycket fram emot.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons