Annons

Annons

Sitewide generic

Hufvudstaden höjer utdelningen

Årets resultat före skatt ökade med 835 miljoner kronor och uppgick till 5.284 miljoner kronor.

I dag presenterar Hufvudstaden bokslutskommunikén för 2016. Av denna framgår det att resultat före skatt ökade med 835 miljoner kronor och uppgick till 5.284 miljoner kronor. Det högre resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 120,2 miljoner kronor jämfört med 3.470,1 miljoner kronor i fjol.

Bruttoresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 1.262 miljoner kronor, jämfört med 1.172 miljoner kronor, vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.

Annons

Annons

"Utfallet av koncernens omförhandlingar av såväl butiks-  som kontorslokaler har varit positivt. Totalt har under perioden 44 200 kvm omförhandlats till ett hyresvärde av 215 mnkr. I genomsnitt resulterar omförhandlingarna under 2016 i en hyresökning om 10 procent", framgår det av rapporten.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.790 miljoner kronor, jämfört med 1.689, en ökning med 6 procent.

Årets resultat efter skatt uppgick till 4.120 miljoner kronor, jämfört med 3.470 miljoner kronor, motsvarande 19,98 kronor per aktie jämfört med 16,82 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,30 kronor per aktie, jämfört med 3,10 kronor per aktie.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons